E39 Leirvika-Renndalen
E39 Leirvika-Renndalen

Ni vil bygge nye E39 Leirvika-Renndalen

Ni entreprenører har meldt seg til anbudskonkurransen om å bygge den første delparsellen i prosjektet E39 Betna-Stormyra.

Publisert

Konkurransen for å bygge nye E39 Leirvika-Renndalen ble lyst ut for fire uker siden. Da fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen gikk ut mandag, hadde følgende meldt seg:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Consto Anlegg midt AS
  • Contexo AS
  • Johs. J. Syltern AS
  • Mesta AS
  • Sanjose Constructora
  • Sivilingeniør Ivar Edmund Vatten
  • Søbstad AS
  • Tore Løkke AS

Godt fornøyd prosjektleder

Prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen er godt fornøyd med den store interessen i entreprenørmarkedet.

- Med ni tilbydere i kvalifiseringsrunden, ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene, sier Innerdal.

Vegvesenet skal nå gå gjennom dokumentene fra tilbyderne for å se om de oppfyller kvalifikasjonskravene.

- Deretter skal vi evaluere og rangere de basert på dokumentasjonen de har levert, for til slutt å velge ut inntil fire entreprenører som går videre til neste fase, sier Innerdal.

Forhandlinger før siste tilbud

Resultatet av denne evalueringen vil bli klart i løpet av juni. De prekvalifiserte entreprenørene vil da få anledning til å gi sitt første tilbud.

- Fristen for levering av det første tilbudet vil være etter ferien, mandag 10. august. Deretter blir det en forhandlingsfase mellom Vegvesenet og entreprenørene før de vil levere sitt endelige tilbud, sier Innerdal.

Tettere dialog med entreprenørene er et av elementene i Vegvesenets nye koronatilpassede utbyggingskontrakter.

Målsettingen er å vurdere hvilke konsekvenser covid-19 kan gi i kontraktgjennomføringen og på den måten redusere usikkerheten og risikoen for konflikter på et senere tidspunkt.

Dette skal gjøres

E39-parsellen strekker seg fra Leirvika til Renndalen i Heim kommune i Trøndelag. Det skal bygges 4,8 km ny vei, der ca. 40 prosent ligger utenfor dagens vei.

Den nye veien krysser over fv. 6182 (Valsøyfjordvegen) med ei 55 meter lang bru. Det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva.

Dagens vei mellom Leirvika og Renndalen er smal (under seks meter noen steder), har mange svinger og enkelte partier med svært dårlig sikt. Den nye veien skal bygges med en bredde på ni meter og gir bedre standard med bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for både privat- og næringstrafikken i området.

Det blir forsterket midtoppmerking mellom kjørefeltene, og nye E39 Leirvika-Renndalen vil få en fartsgrense på 80 km/t.

Målsettingen er byggestart til høsten. Med en byggetid på ca. 2 år vil den nye veien åpne for trafikk høsten 2022.