Bakås skole utvider.
Bakås skole utvider.

Bygger om Bakås skole for Oslo kommune

Veidekkes datterselskap Seby AS og Undervisningsbygg Oslo KF har inngått kontrakt om tilbygg og rehabilitering av Bakås skole på Ellingsrud i Oslo.

Publisert

Oppdraget er et ambisiøst miljøprosjekt med fossilfri byggeplass og tilbygget blir plusshus. Kontrakten er en totalentreprise verdt 166 millioner kroner.

- Vi ser frem til å ta fatt på et spennende skoleprosjekt for Undervisningsbygg, det å bygge gode skoler er jo noe av det mest meningsfulle vi som entreprenører kan gjøre. De bærekraftige løsningene i alle fasene av byggeprosjektet er i tråd med Seby og Veidekkes miljøambisjoner, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS.

Bakås skole blir etter utvidelsen på ca. 5000 m2 og utvides fra 1-parallell til 2-parallell barneskole. I tillegg skal gymsal med garderobeanlegget rehabiliteres og nye utomhusarealer skal opparbeides. Skolens arealer skal også kunne sambrukes med virksomheter utover skolens kjernevirksomhet. Dette gjelder auditorium, bibliotek, SFO-arealer, musikkrom, mat og helse samt kunst og håndverksavdeling.

- Vi har lagt opp til høye miljøambisjoner både for det ferdige bygget og i byggefasen. Nybygget skal tilfredsstille kravene til plusshus i henhold til FutureBuilts definisjon, og bæresystemer skal utføres med massivtre, forteller prosjektleder Morten Dalåmo i Undervisningsbygg Oslo KF.

Prosjektet gjennomføres som fossilfri byggeplass hvor det også skal benyttes solceller og grunnvarme som energikilde i byggefasen.

Byggestart er i august 2020 med planlagt ferdigstillelse i mai 2022. Prosjektet skal følge Oslo-modellens strenge krav for å sikre bruk av lærlinger og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.