Her er nybilen kommet fra Tyskland til Nord-Norge. Den er døpt «Snabelfanten» og har fått på Vacumkjempen Nord-Norges slagord, «Vi blås i ka vi sug» påmontert. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og avdeling i Narvik.
Her er nybilen kommet fra Tyskland til Nord-Norge. Den er døpt «Snabelfanten» og har fått på Vacumkjempen Nord-Norges slagord, «Vi blås i ka vi sug» påmontert. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og avdeling i Narvik.

Ny spylebil til Vacumkjempen Nord-Norge

Vacumkjempen Nord-Norge AS har utvidet bilparken med en ny stor spylebil fra Müller Umwelttechnik, med vanngjenbruk.

Publisert

Bilen består av en Müller Canalmaster Frontliner 140 ETRC bygget på en Mercedes-Benz Arocs 3763.

Påbygget er utviklet av tyske Müller Umwelttechnik som er påbygger innen vann og avløps-teknologi på rensing av ledningsnett.

På nybilen er det lagt stor vekt på bærekraftige løsninger, med vanngjenbruk og rensing mobilt på stedet. Dette gjøres ved at det oppsamlede slamvannet renses i påbygget og brukes på nytt som spylevann.

Dette medfører at man sparer bruk av drikkevann til rensing av avløpsrør, samtidig som man sparer miljøet for transport til og fra arbeidsstedet for å fylle bilen med spylevann.

Recycleren kan opereres med en fjernkontroll med alle funksjoner på påbygget, og med digital avlesning av alle verdier.

- Spylepumpe, vakuumpumpe og drivlinjer er optimalt dimensjonert for rett effektoppnåelse, og for å spare miljøet for unødig bruk av drivstoff og utslipp. Det er viktig å bruke den optimale energien som trengs for oppdragene som skal utføres, sier Stig Kristiansen, daglig leder hos Vacumkjempen Nord-Norge.

- Ved jevnlig å utføre vedlikeholds-spyling/rensing av avløpsledninger, vil man få en bedre oversikt over ledningsnettets tilstand. Dette gjør igjen at man er bedre rustet for å kunne planlegge utbedringer i stedet for å måtte ta nød-reparasjoner, legger han til.