HØYT: Den høyeste skjæringen Hæhre Entreprenør lager på tilførselsveien mellom Mandal og nye E39, er 40 meter høy. Da har Cat 352 graveren med langt aggregat og boretårn vært et svært viktig verktøy sammen med Cat 390-en som står under skjæringa og laster ut.
HØYT: Den høyeste skjæringen Hæhre Entreprenør lager på tilførselsveien mellom Mandal og nye E39, er 40 meter høy. Da har Cat 352 graveren med langt aggregat og boretårn vært et svært viktig verktøy sammen med Cat 390-en som står under skjæringa og laster ut.

Høye skjæringer og dårlig fjell

MANDAL: På tilførselsveien mellom nye E39 og ned til Mandal sentrum lager Hæhre Entreprenør nye skjæringer på 40 meter.

Publisert

Hæhre Entreprenør har jobbet på den nye E39-parsellen ved Mandal i tillegg til den nye tverrforbindelsen ned til Mandal sentrum siden 2019. Svært kupert terreng og store variasjoner i kvaliteten på fjellet har gjort dette til en krevende jobb.

Strekningen de bygger for Nye Veier, er sju kilometer ny E39 i tillegg til den seks kilometer lange parsellen fra den nye motorveien og ned til Ime i Mandal.

Kompleks jobb

Totalt skal det flyttes på litt over tre millioner faste kubikk med fjell på denne strekningen. Det skal bygges 17 kulverter og betongkonstruksjoner i tillegg til to bruer og en tunnel.

- Det er to store utfordringer på dette prosjektet. Det er mye dårlig fjell med store slepper i tillegg til at adkomsten opp til skjæringene har vært utfordrende, sier anleggsleder Svenn Bertelsen i Hæhre.

KREVENDE: Anleggsleder Svenn Bertelsen (t.v.) og maskinfører Anders Westland er enige om at terrenget i Mandal er krevende og fjellet dårlig.
KREVENDE: Anleggsleder Svenn Bertelsen (t.v.) og maskinfører Anders Westland er enige om at terrenget i Mandal er krevende og fjellet dårlig.

40 meter

Den høyeste av skjæringene er langs tilførselsveien ned til Mandal. På en strekning der blir det formidable 40 meter fra toppen av skjæringen og ned til veibanen.

Hæhre har valgt å palle seg ned 10 og 10 meter for å komme ned til riktig nivå. På den jobben har de brukt i hovedsak en av de to Cat 352 graverne med langt graveaggregat som de har på prosjektet. På disse to maskinene sitter det boretårn fra AMV.

Med denne maskinen rekker maskinfører Anders Westland 17 meter. Boretårnet som sitter på maskinen kan bore opp til 29 meter dype hull, men de aller fleste ligger på mellom 10 og 15 meter.

Tyngre

De to maskinene som har vært i bruk i Mandal er tre år gamle, og spesialbygget for formålet. Bommen på maskinen er rettet ut for å få lengre rekkevidde. Understellet kan breddes ut, og det er også ekstra vekt i undervogna. Det gjør at hele maskinen med boretårn veier 62 tonn.

- Fordelen med å kunne bruke graveren til å bore, er at det reduserer behovet for tilkomstveier. Rekkevidden på graveren gjør at vi stort sett når det vi trenger enklere, sier Svenn Bertelsen.

ERFAREN: Svensken Anders Westland har kjørt langgraver med boreutstyr i 20 år.
ERFAREN: Svensken Anders Westland har kjørt langgraver med boreutstyr i 20 år.

Store variasjoner

Fordi det er så stor forskjell på fjellet, har også boringen vært utfordrende. De fleste stedene har borsynken vært bra, mens enkelte soner har de slitt med at det har tettet seg i hullene mens de har boret.

- Vi har prøvd å bore litt søm her, men det har ikke alltid vært like stor suksess, sier Anders Westgård.

Fordi det er så mange slepper i fjellet, blir det ikke de rette majestetiske bergveggene han og resten av kollegaene hadde ønsket seg.

Erfaren

Svensken Anders Westland er bosatt i Lysekil, og har kjørt graver med boretårn og langt aggregat i 20 år. De siste 11 har han jobbet hos Hæhre. Selv om parsellen utenfor Mandal har vært krevende er både han og Svenn Bertelsen enige om at parsellen de bygget på E18 mellom Sky og Langangen i Vestfold for en del år siden var vel så utforende med høyden på skjæringene.

REKKER: Hæhres to Cat 352 langgravere med boreutstyr på E39-prosjektet rekker 17 meter. Det gjør at de sparer mye tid ved å slippe å lage tilkomster.
REKKER: Hæhres to Cat 352 langgravere med boreutstyr på E39-prosjektet rekker 17 meter. Det gjør at de sparer mye tid ved å slippe å lage tilkomster.

Planen er at all sprengning skal være ferdig til jul. Da har de holdt på i dette området med boring og sprengning i fem måneder med den 40 meter høye skjæringen. Når de mest ulendte delene av skjæringene er tatt ned så brukes vanlige pallrigger.

Mange skjæringer

Terrenget på parsellen er så kupert at det blir mange skjæringer. Den lengste strekningen har opp til 20 meter høye skjæringer på begge sider av veien på en 700 meter lang del av veien.

I enden av denne skjæringen er det bygd opp med 600.000 faste kubikk som veier går videre på. Denne fyllinga er 27 meter på det høyeste.

- Vi har transportert all stein internt i byggelinjen med tipptrucker og rammestyrte dumpere. Utfordringen har vært at steinen blir for mye knust ned og det blir gjørmete når vi kjører mye på den, sier Svenn Bertelsen.

På grunn av steinkvaliteten, er det ikke mulig å knuse den stedlige steinen for å bruke til topplagene på veien. Derfor må disse knuste massene kjøres inn til anlegget fra et pukkverk med god nok kvalitet. Hvis du begynner å knuse steinen fra byggelinjen blir resultatet mer gjørme enn pukk.

TEAM: På toppen av skjæringa står 352-en og borer samtidig som en 390 står under og laster dumpere og tipptrucker som kjører ut steinen.
TEAM: På toppen av skjæringa står 352-en og borer samtidig som en 390 står under og laster dumpere og tipptrucker som kjører ut steinen.

Mye utstyr

Hæhre Entreprenør har rundt 100 maskiner på anlegget i Mandal. I hver ende av parsellen har hvert sitt lastelag kjørt vekk steinen etter hvert som den har blitt sprengt ut. Til denne jobben bruker de en Cat 390 graver sammen med tipptrucker og rammestyrte dumpere.

På det meste har det vært 250 menn og kvinner i sving på anlegget.

I tillegg til det Hæhre bygger selv, er TT Anlegg underentreprenør på en strekning på fem kilometer vei i dagen ned mot Mandal sentrum. TT Anlegg har også all inntransporteringen av knuste masser til hele anlegget. En del av betongkonstruksjonene, er det Murisør som bygger på vegne av Hæhre.

E39-delen av anlegget bygges for fartsgrense på 110 kilometer i timen, og hele anlegget skal etter planen åpne ved årsskiftet 2021/2022.