Illustrasjon av ny veitrase, slik veien vil fremstå ved Sigerset.
Illustrasjon av ny veitrase, slik veien vil fremstå ved Sigerset.

Fire leverandører prekvalifisert

Statens vegvesen tar med fire leverandører videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

Publisert

Alle de seks leverandørgrupperingene som ønsket å være med i konkurransen ble vurdert å være kvalifisert for denne type oppdrag.

Følgende firmaer med underentreprenører og hovedkonsulenter er vurdert å ha den mest relevante erfaringen for oppdraget og er utvalgt:

  • Bertelsen & Garpestad AS med støtte fra Metrostav Norge AS/Metrostav NUF og Sweco Norge AS
  • Hæhre Entreprenør AS med støtte fra Multiconsult Norge AS
  • Arbeidsfellesskapet Syltern Christie med støtte fra konsulentgruppe ledet av Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS
  • Peab Anlegg AS med støtte fra Norconsult AS

- Vi er fornøyde med interessen fra markedet og ser fram til å starte opp dialogen med godt kvalifiserte entreprenører og konsulenter sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Vegvesenet vil invitere hver enkelt til oppstartsmøte i februar. Oppstartsmøtene skal sikre at alle har rett forståelse av forutsetningene og rammene for konkurransen.

Etter oppstartsmøtene er det planen at firmaene skal levere inn første tilbud innen 8. april.

Det er deretter planlagt at Statens vegvesen skal møte de enkelte til forhandlinger, før de skal levere sine endelige tilbud innen 26. mai.

Skal bygge 9,3 kilometer ny vei

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise, og det innebærer at firmaet som blir tildelt oppdraget både skal prosjektere og stå for selve utbyggingen av den nye veien.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Veien får to- og tre felt med midtrekkverk og en fartsgrense på 90 km/t. Dagens vei har 50 og 70 km/t, og det er 95 avkjørsler på strekningen – flere av dem med dårlig sikt. Trafikantene vil spare mellom og tre og fire minutt på strekningen når ny vei står ferdig.

I tillegg til 9,3 km. ny europavei med planfrie kryss i begge ender, inneholder kontrakten også følgende konstruksjoner:

- åtte underganger/kulverter dimensjonert for landbruksmaskiner

- åtte bruer på mellom 15 og 90 meter

- en 4-felts miljøtunnel på 100 meter

1,45 milliarder kroner

Styringsrammen for prosjektet er av Stortinget satt til 1,3 milliarder 2020-kroner, mens kostnadsrammen er satt til 1,45 milliarder 2020-kroner.

Nye E39 Lønset-Hjelset er planlagt å stå ferdig senest våren 2024.

Powered by Labrador CMS