Kvænangsfjellet er ofte stengt om vinteren. Her fra oppstillingsområdet for kolonnekjøring på vestsiden av fjellovergangen.

LNS valgt for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet

Nye Veier har valgt å gå videre med grupperingen Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet i tidl. Troms fylke.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid.

Nå starter en konkretiseringsfase hvor LNS skal underbygge sitt tilbud med konkrete tiltak og planer. Etter konkretiseringen, skal partene samhandle og optimalisere prosjektet. Fra før av er Nye Veier og Rambøll i gang med detaljregulering av prosjektet. Disse planene har vært på høring og offentlig ettersyn, og venter på sluttbehandling i de to kommunene Nordreisa og Kvænangen.

- Med LNS får vi en kompetent og solid norsk aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord. Vi er trygge på at entreprenøren vil bidra til at Nye veier når sine prosjektmål – blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass, at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø og at vi gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Stortinget vedtok å overføre prosjektet til Nye Veier i juni 2019.

Kartet viser hvor Kvænangsfjellet er lokalisert.

- Jeg er svært tilfreds med at vi allerede har en entreprenør på plass, og snart er i gang med selve jobben som skal gjøres i prosjektet, sier Aanesland.

Ny vei med to tunneler

Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune, og total veilengde er på ca. 24 km.

Veien har utfordrende kurvatur for større kjøretøyer, og er relativt ofte stengt eller kolonnekjørt vinterstid på grunn av utfordrende værforhold. Fjellovergangen er svært utsatt for sterke vinder og drivsnø, i tillegg til en skredfarlig strekning på vestsiden av fjellet.

Kartet viser planområdet for utbygging av ny E6 Kvænangsfjellet.

Planforslaget bygger på en løsning med to tunneler: Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer på eksisterende vei.

70 mil omkjøringsvei ved stengt E6

- Vårt mål er at prosjektet skal sikre en trygg og fremkommelig vei over Kvænangsfjellet hele året. I fjor vinter var fjellovergangen stengt nesten 80 ganger. Da er eneste omkjøringsvei via Finland fra Skibotn, en strekning på omkring 70 mil. Det sier seg selv at dette prosjektet er etterlengtet i regionen. Vi ser frem til en god konkretiseringsfase og påfølgende optimalisering med LNS som skal gjøre prosjektet enda bedre enn hva det i utgangspunktet er, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier, som er ansvarlig for denne utbyggingen.

Prosjektet skal sertifiseres etter miljøstandarden Ceequal på nivå «Very Good», og omfanget skal være «Whole Team».

Anleggsstart forventes å være kommende sommer.

Powered by Labrador CMS