SATSER STORT: Kjell Vidar Hamre, leder for innovasjon og forretningsutvikling i Agder Gruppen, tror deres storsatsing kan være en av grunnene til at Innovasjon Norge bidrar med så mye penger til utviklingen.

Agder-prosjekt støttes med 20 millioner

Innovasjon Norge støtter Agder Tunnelservice med 20 millioner kroner til utvikling av et digitalt system for strømdistribusjon til bygg-, anlegg og tunnelnæringen.

Publisert

Agder Tunnelservice er et selskap i Agder Gruppen og er lokalisert i Flekkefjord.

Innovasjon Norges støtte går til at Agder Tunnelservice skal utvikle løsninger for å transportere og lagre strøm i områder hvor det ikke finnes tilgjengelig kraftlinjer. Den totale kostnadsrammen på prosjektet er 130 millioner kroner.

To års planlegging

- Etter to års planlegging er det en både en lettelse og en stor anerkjennelse at vi har kommet gjennom nåløyet i Innovasjon Norge, sier Kjell Vidar Hamre.

Han er leder for innovasjon og forretningsutvikling i Agder Gruppen. Avdelingen i Flekkefjord skal gjennom et treårig prosjekt og sette teorien ut i praksis.

- Vi skal bygge en infrastruktur med «x antall» batteribanker, ladestasjoner, hurtigladere, trafokiosker og lade-lastebiler som transporterer strøm mellom disse. Samspillet mellom enhetene og overvåking av kapasitet er selve kjernen i prosjektet, forklarer Hamre.

AF blir pilotkunde

Mange elementer er allerede på plass, men nå skal nye komponenter utvikles og settes i system til et fullstendig pilotanlegg. Pilotkunde er AF Gruppen AS, som har kontrakt på det store nye vannforsyningsprosjektet i Oslo. Her er både tunneler og store avstander som egner seg godt til testing av energidistribusjonsprosjektet.

Alt energiuttak følges i sanntid gjennom et kommunikasjonssystem, og «ledig» energi skal kunne selges på det åpne markedet i overskuddsperioder, f.eks. på kvelds- og nattestid.

Skal drive fossilfritt

Når prosjektet er realisert skal alle logistikkmessige hindringer for transport og lagring av strøm være ryddet av veien.

- Dette legger til rette for å kunne drive fossilfritt på store og komplekse anlegg- og tunnelprosjekter, sier Hamre.

Agder Gruppen er en totalleverandør til anleggsbransjen og vi har et stort spekter av maskiner, utstyr og logistikk-systemer.

- Grunnen til at Innovasjon Norge velger å satse på oss er kanskje fordi vi tør å tenke stort, tror Hamre.

Powered by Labrador CMS