Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre.
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre.

Anlegg Øst Entreprenør signerte rv. 83-kontrakt

Statens vegvesen melder at det blir utfordrende trafikkforhold under veibyggingen. Dersom ikke mange endrer rushvaner, vil Harstad-trafikken gå «fullstendig i stå» to ganger i døgnet.

Publisert

Byggingen av Harstads nye hovedvei fra Kanebogen til Seljestad starter i mars. Det er klart etter at Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør 18. januar signerte den formelle kontrakten for det største enkeltprosjektet i Harstadpakkens trinn 2, Riksvei 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei.

- Det blir en krevende utbygging både for oss, entreprenøren og ikke minst for byens innbyggere. Men det er godt å være i gang med siste del av denne bypakken, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

For entreprenøren fra Lillehammer er dette et stort prosjekt i et nytt geografisk område, noe som gjør prosjektet ekstra spennende for dem.

- Vi starter opp i begynnelsen av mars, men tilrigging starter vi med i midten av februar, så de første maskinene vil komme da. Vi i ledelsen er allerede i byen for å se på kontor, rigg, bo fasiliteter og for å gjøre oss mer kjent i Harstad, sier daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør, Trond Musdalslien.

Kostnader

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelvei m/fortau langs riksveg 83.

Anlegg Øst As skal bygge anlegget for drøyt 330 millioner kroner (331.198.909 kroner).

Tirsdag 18. januar 2022 ble kontrakten for S1 i Harstadpakken signert digitalt og formelt inngått mellom Statens vegvesen som byggherre og Anlegg Øst Entreprenør AS. Tildelingen ble gjort 7. januar og det ble ikke framsatt klager på den. Den lovpålagte karenstiden (klageperiode etter tildeling) gikk ut 17. januar.
Tirsdag 18. januar 2022 ble kontrakten for S1 i Harstadpakken signert digitalt og formelt inngått mellom Statens vegvesen som byggherre og Anlegg Øst Entreprenør AS. Tildelingen ble gjort 7. januar og det ble ikke framsatt klager på den. Den lovpålagte karenstiden (klageperiode etter tildeling) gikk ut 17. januar.

Totalkostnaden for prosjektet er medregnet merverdiavgift, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kroner) også kalt styringsramme.

Fellesprosjekt Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av bypakken gjennom Prop. 204S (2020-2021).

Krevende anleggsperiode

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges ny vei langs eksisterende veier nær bysentrum. Ca. 17.500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn.

I Harstad starter byggingen for alvor i løpet av våren. Det vil medføre støy, støv og redusert fremkommelig for svært mange i Harstad.

- Ja, vi må være så ærlige å si at anleggsperioden vil bli utfordrende for kjørende, gående og syklende, men når alt er ferdig vil det bli veldig bra for oss alle, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen.

I byggerioden vil riksveien i perioder bli stengt i dager og uker for nødvendig ombygging. Da må trafikken dirigeres om og til flere av byen mindre gater. Hastigheten må ned og omkjøringen vil ha langt mindre kapasitet enn dagens riksvei.

Dersom alle som i dag kjører bil på jobb fortsetter å gjøre det i hele byggeperioden vil trafikken «gå fullstendig i stå» to ganger i døgnet, ifølge Statens vegvesen.

Oppfordrer til dugnad

- Skal vi få dette til uten at byen lammes i rushtiden trenger vi rett og slett hjelp fra kommunens innbyggere, vi trenger at de bidrar til en større dugnad, forteller Jørgensen.

Statens vegvesen har derfor tre råd til kommunens innbyggere:

1. Bruk buss, sykle eller gå til jobb og skole om du kan.

2. Snakk med naboen eller dine kollegaer og organiser kompiskjøring med to eller flere i bilen.

3. Hvis du må kjøre til/fra jobb – velg andre tidspunkt enn den typiske rushperioden.

Powered by Labrador CMS