PENT: Anleggsarbeid på Eidsvoll for Baneservice AS som hadde et solid hopp i omsetningen i 2023..

Baneservice med gedigen økning

2023 ble et godt år for Baneservice, og konsernet leverer et nytt år med historisk høy omsetning og god lønnsomhet.

Publisert

Omsetningen ble MNOK 2414 (2022) og en EBITDA på MNOK 222 (250), noe som gir en resultatmargin på 9,2% (12,4), skriver selskapet i en pressemelding.

Adm. direktør, Kjersti Kanne, er godt fornøyd med at Baneservice styrker sin posisjon som Norges ledende jernbaneentreprenør.

- Fjoråret ble et godt og begivenhetsrikt år for Baneservice. Vi fortsetter å levere viktige prosjekter som har høy verdi for kundene våre og for samfunnet. Resultatet av innsatsen fra våre dyktige ansatte har gitt nær 20% vekst i omsetning og samtidig stabil lønnsomhet, sier hun.

Konsernets resultat før skatt endte på MNOK 113,1 (156,1). Nedgangen i resultat skyldes sammensetningen av prosjektporteføljen, som gir et endret marginbilde.

- Det er levert gode resultater i prosjektene. Vi har hatt fokus på effektiv drift med god ressursutnyttelse og god samhandling, både internt og med våre samarbeidspartnere. Samtidig muliggjorde prosjektmiksen vår høyere aktivitet og omsetning gjennom fjorårets vintermåneder, i en periode som vanligvis er lavsesong i vår bransje. Dette bidro positivt til resultatet, sier Kanne.

Ambisiøse bærekraftmål

Konsernet har også tatt viktige steg for å levere på ambisiøse bærekraftmål. Baneservice tar aktive grep for å minske miljøavtrykk i egen produksjon for å redusere klimagassutslipp og avfallsmengder i prosjektene.

INVESTERER: Adm. direktør Kjersti Kanne, sier selskapet investerer i miljøvennlig utstyr som kan utgjøre en forskjell.

Baneservice har blant annet bestilt det som blir Skandinavias to første hybride sporjusteringsmaskiner. Spesialmaskinene er mer stillegående og gir ingen lokale utslipp når de er koblet til kjørestrømanlegget.

- Investeringer i nye og mer miljøvennlige maskiner er et av de områdene vi virkelig kan gjøre en forskjell og få ned utslippene våre, samtidig som vi velger en teknologi som vil understøtte effektivt og lønnsom drift, sier Kanne.

Del-elektrifisering av både maskin- og bilpark er viktige grep for å få ned utslippene. I tillegg har Baneservice forsterket kompetansen på ytre miljø og klima.

Voksende marked

Gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) tilsier at det vil bli en økt satsing jernbane de neste årene.

- Å prioritere vedlikehold og fornyelse av jernbanen er både riktig og viktig for å bedre punktlighet og pålitelighet. Vi opplever økt aktivitet i markedet vi opererer i, og at etterspørselen etter Baneservice sine tjenester er stor, sier Kanne.

Hun understreker at forutsigbarhet og stabile rammer i markedet er en viktig forutsetning for å lykkes i det grønne skiftet, både for Baneservice og bransje som helhet. Det vil kreve betydelige endringer og investeringer også fremover.

- Vi investerer både for å øke og i ny kompetanse hos våre medarbeidere, vi moderniserer flåten av spesialmaskiner og tar i bruk ny teknologi, for å levere prosjektene våre sikkert, med kvalitet og lønnsomt. En langsiktighet og et forutsigbart marked er viktige forutsetninger for at vi skal kunne levere bærekraftige prosjekter også i fremtiden, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS