PLAST: Flere slike plastklips som brukes i forbindelse med lading av salver i tunnel, er funnet på strand nær sjøfylling.

- Dette ser vi alvorlig på

Det er funnet flere koblingsklips på strand i nærheten av utfyllingsområde med masser fra Rogfast-prosjktet.

Publisert

Statens vegvesen er blitt gjort oppmerksomme på at det er funnet plastklips på en strand i Haugesund-området. Statens vegvesen skal nå kartlegge om disse kommer fra utfyllingsområdene til Rogfast.

Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Det skal sprenges ut 54 kilometer med tunnel, og det genererer ca. 9 millioner kubikk steinmasse. Den brukes til å lage totalt ca. 250 mål med nye landområder. 

Utbyggingsområdene ligger på Mekjarvik, Kvitsøy, Karmsundet og Førresvik, og det er andre nye områder som er under regulering. 

I motsetning til tidligere tunnelarbeid, blir det på Rogfast benyttet elektroniske tennere under sprengning av salver. Når ledningene kobles sammen på tunnelveggen blir disse koblet ved hjelp av koblingsklips laget av plast. Under testfylling av masser i sjø ble det funnet og samlet opp små mengder med rester av koblingsklips.

– I forbindelse med søknadsprosessen til Statsforvalter for å få godkjent utfyllingstillatelsene, gjennomførte vi en test for å se om noe av plasten som blir brukt under sprengning fløt opp til havoverflaten. Testen viste at det å bruke tunnelmassene til å etablere nye landområder ikke ville føre til store mengder med plastforurensing, som det kunne blitt med å bruke tradisjonelle pyrotekniske tennere. Det at det nå har blitt funnet koblingsklips på land ser vi alvorlig på. Og vi har nå iverksatt en kartlegging og rydding rundt alle utfyllingsområdene, for å undersøke om testen var representativ for utfyllingene som nå er i gang i stort omfang. Vi vil under kartleggingen rydde det vi finner og etter det foreta de tiltak som er nødvendige for å samle opp plastrester og klipsene fortløpende, sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo, som legger til at Statsforvalter er varslet.

– Vi ber alle som ferdes langs strender og viker i nærheten av utfyllingsområdene ta kontakt med Statens vegvesen på epost rogfast@vegvesen.no om det blir funnet plastklips, sier Kaarmo.

Powered by Labrador CMS