TREDJE KVARTAL: Veidekke gjør det ganske godt, tross noe krevende tider. Illustrasjonsbilde

Drøy halv mrd. i pluss for Veidekke

Norges største entreprenør har lagt frem resultatene fra tredje kvartal.

Publisert

Veidekke omsatte for NOK 9,6 milliarder i tredje kvartal. Resultatet før skatt var NOK 545 millioner. Resultat per aksje var NOK 3,0. Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 44 milliarder, skriver Veidekke i en pressemelding onsdag morgen.

– Også i tredje kvartal noterer Veidekke gode resultater. Omstendighetene gjør at lønnsomheten varierer prosjektene imellom, men som konsern leverer vi stabilt, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Utfordringer

– Bygg- og anleggsmarkedet er fremdeles preget av utfordringer knyttet til lange ledetider, høye råvarepriser og økte energipriser. Dette berører også våre prosjekter. Vi har imidlertid håndtert situasjonen godt og har løpende klart å tilpasse oss omstendighetene, sier Bengtsson.

KONSERNSJEF: Jimmy Bengtsson.

– Veidekke opprettholder en høy ordrereserve, med prosjekter av god kvalitet. Mye av ordreinngangen i kvartalet kan tilskrives gode og langsiktige kundeforhold i enheter med god lønnsomhet, sier Jimmy Bengtsson.

Opp og ned

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 9,6 milliarder, mot NOK 9,3 milliarder i tredje kvartal 2021. Resultatet før skatt var NOK 545 millioner, mot NOK 530 millioner i tredje kvartal 2021. Resultatmarginen var 5,7 %, på samme nivå som i tredje kvartal 2021. Sammenholdt med i fjor økte resultatet i Bygg Sverige, mens Infrastruktur Norge hadde noe lavere resultat, drevet av lavere aktivitet i asfaltvirksomheten. De øvrige virksomhetsområdene hadde resultater på nivå med i fjor.

Netto rentebærende posisjon var NOK 2,3 milliarder ved utgangen av tredje kvartal, mot NOK 3,7 milliarder ved årsskiftet og NOK 3,2 milliarder for et år siden. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 474 millioner i tredje kvartal, mot NOK 784 millioner i fjor. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 17,9 milliarder, mot NOK 17,6 milliarder for et år siden og NOK 17,3 milliarder ved årsskiftet.

Lavere ordreinngang

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde NOK 7,6 milliarder, mot NOK 8,4 milliarder i tredje kvartal 2021. Ved utgangen av tredje kvartal utgjorde ordrereserven NOK 43,7 milliarder, mot NOK 40,1 milliarder et år tidligere.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i tredje kvartal var 2,4, mot 2,2 i foregående kvartal og 5,7 i tredje kvartal 2021. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 4,6 %, mot 4,7 % i foregående kvartal og 4,2 % i tredje kvartal i 2021

Powered by Labrador CMS