- Hvis bygg- og anleggssektoren skal omstilles og bli utslippsfri, trengs forutsigbare støtteordninger. Nå bidrar Enova til det motsatte, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening.

Enova kutter i støtten til nullutslipps anleggsmaskiner

– Nå ser vi at mange ikke kan ta sjansen på å kjøpe nullutslippsmaskiner da de ikke vet om eller hvor mye de vil få i støtte, sier Tone Lindberg Grøstad direktør i Maskingrossisternes Forening.

En nylig endring i støttetilbudet til nullutslippsmaskiner gjør det svært uforutsigbart for aktører som vil kutte utslipp på norske anleggsplasser. Salget av nullutslippsmaskiner var allerede i kraftig fall. Maskingrossisternes Forening advarer mot at dette vil gjøre klimamålene for bygg- og anleggssektoren mye vanskeligere å nå.

– Hvis bygg- og anleggssektoren skal omstilles og bli utslippsfri, trengs forutsigbare støtteordninger. Nå bidrar Enova til det motsatte, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF).

Enova har nylig endret støttetilbudet til utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy. Frem til nå har entreprenører kunnet søke om å få inntil 50% av merkostnaden til nullutslippsmaskiner i støtte. Erfaringsvis er det blitt gitt mellom 38–40 %. Nå gjøres støtteordningen om til en konkurranse der de som melder inn behov for lavest støttebeløp, vil kunne få støtte.

Kom 13. april – uten noen overgangsordning

Endringen kom 13. april, og var gjeldende fra samme dato, uten noen overgangsordning.

– Støtten fra Enova har vært helt avgjørende for å få til en endring. Men nå ser vi at mange ikke kan ta sjansen på å kjøpe nullutslippsmaskiner da de ikke vet om eller hvor mye de vil få i støtte. Særlig gjelder dette de små aktørene i distriktene, sier Tone Lindberg Grøstad.

Det er et norsk og europeisk mål å redusere utslipp og luftforurensning fra gravemaskiner, hjullastere og dumpere. Beregninger viser at slike motorredskaper står for 8 prosent av CO₂-utslippene i Fastlands-Norge. Utslipp Norge må kutte for å nå sine klimaforpliktelser.

– Kun 300 av 20.000 gravemaskiner er nullutslipp

Krav i offentlige anbud skal bidra til at flere kjøper nullutslippsmaskiner, men bransjen opplever at flere kommuner ikke stiller krav om nullutslipp da kostnadsøkningene forbundet med nullutslipp vil gå på bekostning av en allerede presset kommuneøkonomi. Elektriske gravemaskiner er 2–3 ganger dyrere enn dieseldrevne maskiner.

– Rundt regnet er kun 300 av 20.000 gravemaskiner per i dag nullutslipp (gjelder gravemaskiner over 8 tonn). Allerede før Enova strammet inn støtteordningen så vi et kraftig fall i nysalget av nullutslipps gravemaskiner. Med en generell økning i kostnadene i bygg- og anleggssektoren kunne ikke denne endringen kommet på et dårligere tidspunkt, sier Lindberg Grøstad.

Etterlyser mulighet til å uttale seg

Maskingrossisterne reagerer også på at Enova i første omgang kun varsler støtte til elektriske gravemaskiner, og det er ikke kjent hvilke maskiner og kjøretøy som vil kunne få støtte i de neste tildelingene.

Foreningen mener dette hindrer teknologi- og markedsutviklingen av for eksempel nullutslippsdumpere, et kjøretøy som også er en stor kilde til utslipp i næringen.

– Vi skulle gjerne fått mulighet til å uttale oss i forkant av denne endringen fra Enova, sier Lindberg Grøstad.

Powered by Labrador CMS