Bilde fra 6. september 2022, Fagerlia.
Bilde fra 6. september 2022, Fagerlia.

Full stopp i grunnarbeider ved ny flyplass

Entreprenør PK Strøm fikk først klarsignal fra Avinor til å starte med grunnarbeider, men så ble det gitt kontrabeskjed: Kommunen hadde ikke avklart tiltredelse til området med reinbeitedistriktet.

Publisert

For noen dager siden meldte NRK Nordland at grunnarbeidene til ny flyplass, Mo i Rana lufthavn, Fagerlia, var stoppet. Ildgruben reinbeitedistrikt var nemlig ikke tatt tilstrekkelig med i prosessen med etablering av flyplassen. Dermed ble alt arbeid stoppet.

Nå forhandler, ifølge NRK, Rana kommune, Ildgruben Reinbeitedistrikt og Avinor på spreng for å komme til enighet. Det skal være snakk om ulike avbøtende tiltak for det distriktet mister ved byggingen, og at det nærmer seg en løsning.

AT.no har vært i kontakt med entreprenøren som nå har mange maskiner og ansatte på vent på prosjektet:

- Vi fikk klarsignal fra Avinor til å begynne å bygge veier til flyplassen fredag 9. september. Den påfølgende mandagen fikk vi beskjed om å stoppe arbeidet, sier daglig leder Carl Christian Moland i PK Strøm AS som har hovedkontor i Rognan i Nordland.

- Vi har 14 anleggsmaskiner på prosjektet, opplyser prosjektleder Vidar Larsen i PK Strøm.

- Vi har veldig lyst til å gå i gang med arbeidet, men vi har stor forståelse for at situasjonen må løses før det kan skje, sier Moland.

- Anleggstomten må være fri for heftelser

AT.no har sendt en e-post til Avinor med spørsmål om når de antar PK Strøm kan begynne å anlegge veier i Fagerlia.

- Anleggsmaskinene står klare, og så fort en avtale er på plass mellom Rana kommune, Ildgruben Reinbeitedistrikt og Avinor, kan vi starte opp de forberedende arbeidene. Vi håper det vil skje i løpet av kort tid, skriver konserndirektør, Anders Kirsebom, i Avinor.

Han utdyper:

- Før sommeren signerte Avinor en tiltredelsesavtale med kommunen, som tilsa at vi kunne starte byggingen. Det viste seg da at kommunen ikke har sikret tiltrede fra reinbeitedistriktet. At anleggstomten er fri for heftelser er en forutsetning for at vi skal kunne sette i gang vårt arbeid. For Avinor er det viktigste nå å finne en løsning som gjør at anleggsarbeidene kan komme i gang.

Forsinkelser/økte kostnader?

- Blir hele prosjektet forsinket i forhold til beregnet åpning av flyplassen på grunn av utfordringen med reindriften? I så fall, hvor lang tid kan det bli snakk om?

- En forsinket oppstart vil naturligvis forplante seg for den entreprisen det gjelder, men totalt sett for lufthavnutbyggingen ser vi ikke at det vil ha noen konsekvens, om vi kommer i gang i løpet av kort tid.

- Blir prosjektet dyrere av reindriftutfordringene? I så fall hvor mye antar dere det er snakk om?

- Det er for tidlig å si. Det må vi komme tilbake til når maskinene er i gang.

Powered by Labrador CMS