STØRRE: Sandnes kommune er en av brukere som for tiden leier Double Slide Rail grøftesikringssystemer. Foto: John Kr. Lland
STØRRE: Sandnes kommune er en av brukere som for tiden leier Double Slide Rail grøftesikringssystemer. Foto: John Kr. Lland

Grøftesikring i utvikling

GRØFTESIKRING: Tendensen ved rehabilitering av ledningssystemer er at behovet for stadig større ledningsdimensjoner øker. Dette betyr også at behovet for mer plass i selve grøftesikringssystemet ved rørutskiftingen øker, både når det gjelder høyde og bredde.

Publisert

– Med den utviklingen vi har sett de siste årene, er jeg glad vi representerer en produsent av sikringssystemer som er i takt med endret behov i markedet. Tyske SBH Tiefbautechnik i Heinsberg har fulgt godt med i timen, sier John Kr. Løland i Anleggssystemer AS.

Etter mange år som gravemaskinkjører, anleggsarbeider og maskinentreprenør, etablerte han Anleggssystemer AS i 1986. Hovedproduktet var utleie og salg av grøftesikringsutstyr for rørutskifting og i tillegg utleie av arbeidsbrakker.

Double Slide Rail

BEDRE PLASS: Nye Maxi Box systemet viser dimensjonene og at det blir god plass for rørleggingen under tverrstagene. Foto: SBH
BEDRE PLASS: Nye Maxi Box systemet viser dimensjonene og at det blir god plass for rørleggingen under tverrstagene. Foto: SBH

SBHs Double Slide Rail er et sikringssystem som har slått godt an i Norge. Systemet leveres i tre eller flere seksjoner og kan plusses på etter behov. Hver seksjon har en lengde på 4 meter, og ferdig montert er totalhøyden på 4,80 meter. Som navnet Double Slide Rail indikerer monteres systemet ved at to plater, hver på 2,40 meters høyde, settes på hverandre. Anleggssystemer har levert flere Double Slide Rail grøftesikringssystemer i landet.

Nye Maxi Box

Et nytt grøftesikringssystem hos SBH har fått navnet Maxi Box, og dette er utviklet med tanke på å gi mer plass for legging av nye eller utskifting til større overvannsledninger.

Hver lengde er på 4 meter med høyde på 3,15 meter, og antall lengder velges etter behov. I tillegg har Maxi Box en toppseksjon 1,40 meter høy slik at en grøftehøyde på 4,55 meter er sikret. Ved at selve monteringen av stagene starter på to meters høyde, blir det bedre plass under tverrstagene slik at gravemaskinen sikres bedre tilgang og grøftedybden kan være 5,5-6 meter. Hver boks i systemet har to vanlige tverrstag hvorav det laveste monteres på 2,15 meters høyde for å gi god plass under for rørleggingen.

- Etter behov kan SBH levere grøftesikringssystemer med helt opp til 14 meters høyde og ellers skreddersy opplegg etter ønsker, sier Løland.

Powered by Labrador CMS