Feiret signeringen med kake: Prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen sør-øst, serverte kake til daglig leder Anders Høibach hos Isachsen og Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre. Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen ventet pent på tur.

Hæhre & Isachsen og Vegvesenet signerte rv. 4-kontrakt

Arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS og Statens vegvesen har signert avtalen om å bygge ny riksvei 4 Roa-Gran.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I slutten av september begynner anleggsarbeidet på den nye motorveien.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland var med på Teams fra Tromsø med Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik som bisitter. I Vegvesen-riggen på Roa satt daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, sammen med et kobbel av veifolk i Arbeidfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS.

Kontrakten er, ifølge Vegvesenet, den første entreprenørene skal løse sammen i et arbeidsfellesskap, men de har jobbet sammen i mange år og tilhører samme konsern, HI-Gruppen.

Signeringen av kontrakten foregikk papirløst med Bank ID. Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland, sammenlignet signeringen med slutten av et svangerskap. Vegvesenet brukte ni måneder på å velge Hæhre & Isachsen i hard konkurranse med Peab og Skanska. Forhandlingene med entreprenørene tok ni måneder.

Kontrakten er på å bygge firefeltsvei på riksvei 4 fra Roa- til Gran-grensen.

- Denne arbeidsformen er krevende, men gir entreprenørene et meget godt grunnlag for å velge de beste løsningene. Det gir samfunnet mye god vei for pengene når veien står ferdig, sa Johansen.

De største utfordringene ligger i løsningsvalg for Holmen bru, kryssing av myrområder, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase. Trafikken på riksvei 4 vil delvis gå gjennom anleggsområdet. Det er også utfordrende masser i grunnen. Målet er å bygge veien på to år.

- Her leverte Hæhre & Isachsen, gode løsninger. Hæhre & Isachsen har også levert inn gode klimaløsninger, sier Johansen.

Den 4,1 kilometer lange strekningen skal avløse dagens riksvei 4-strekning som har 60-sone og flere trafikkulykker som kan unngås med den nye veistrekningen.

Powered by Labrador CMS