Statens vegvesen planlegger 44 veiprosjekt over hele landet i 2023, slik at de om noen år er klare til å bygge nye veier som her på riksvei 4 på Hadeland hvor Hæhre bygger Holmen bru.

Her er veiene Vegvesenet planlegger i 2023

Statens vegvesen fortsetter planleggingen av 44 veiprosjekter i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har det siste året varslet mindre penger til veiinvesteringer de neste årene enn i gjeldende Nasjonal transportplan. Det gjør at det også er behov for mindre planlegging av nye veiprosjekt.

(Se veiprosjektene nederst)

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, mener det er naturlig å skyve på arbeidet med kommunedelplaner og reguleringsplaner for en del veiprosjekt siden utbyggingstempoet nå tas noe ned.

Prioriterer strammere

- Planlegging av nye veier er ferskvare. Det er derfor riktig å prioritere planleggingen av veiprosjekt som vi mener bør komme først i prioriteringen, sier Davik.

Planleggingsprogrammet til Statens vegvesen ble presentert i etterkant av at NTP for perioden 2022-2033 var lagt frem.

- Dette skal være et dynamisk dokument som oppdateres i tråd med endrede forutsetninger, og det ser vi behov for nå, sier han.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik mener det er naturlig at Vegvesenet tar ned planleggings-aktiviteten noe i 2023.

Vegvesenet har brukt tiden etter at statsbudsjettet for 2023 ble vedtatt til å gå gjennom samtlige planprosjekt hvor det jobbes med kommunedelplaner og reguleringsplaner. Vegvesenet vil nå i større grad bruke egne ansatte i stedet for innleide konsulenter i planleggingsarbeidet. Når det skal planlegges færre veiprosjekt, blir det mindre behov for å leie inn eksterne konsulenter.

- En konsulenttime koster fort det dobbelte av timesatsen til en ansatt i Vegvesenet. Da får vi mer veiplanlegging for pengene når vi gjør jobben selv. I tillegg bygger vi opp viktig kompetanse internt sier Davik.

Han legger vekt på at ingen veiprosjekter er lagt bort for godt.

- Mindre penger til planlegging betyr at vi vil bruke noe lengre tid på å planlegge ferdig, sier utbyggingsdirektøren.

Ny NTP-runde

Samtidig fortsetter Vegvesenet arbeidet med det faglige grunnlaget for ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Regjeringen vil legge fram en ny Nasjonal transportplan våren 2024.

Denne vil gi de overordnede rammene og prioriteringene for sektoren framover og med det sette rammene for Statens vegvesens planleggingsaktivitet.

Dette er veiprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Innlandet, Telemark, Vestfold, Viken og Oslo i 2023:

Dette er veiprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Trøndelag, Møre og Romsdal i 2023:

Dette er veiprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Nord-Norge 2023:

Dette er veiprosjektene som Vegvesenet jobber videre med i Rogaland og Vestland i 2023:

Powered by Labrador CMS