Sverre Ottesen, prosjektleder E39 Stord-Os (Hordfast).
Sverre Ottesen, prosjektleder E39 Stord-Os (Hordfast).

Høring av planprogram for E39 Stord-Os

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for reguleringsarbeidet for strekningen E39 Stord-Os (Hordfast). Forslaget er på høring frem til 30. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen viser til varslingsbrev fra september 2020, om planoppstart for statlig reguleringsplan for E39 Stord – Os i kommunene Stord, Tysnes og Bjørnafjorden.

Planprogrammet omhandler de problemstillinger som reguleringsplanen skal omfatte. Den omtaler blant annet at det vil bli gjennomført en konsekvensutredning (KU) for en del av strekningen, der formålet er å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn tas.

I planprogrammet er det også med en oversikt over hvilke temaer som skal være med i planomtalen til reguleringsplanen for E39 Stord – Os. Fremdrift og medvirkning i planprosessen er omtalt.

Se plandokument her

Varslingsområde for reguleringsplan. Området som skal konsekvensutredes, er vist med brun farge.
Varslingsområde for reguleringsplan. Området som skal konsekvensutredes, er vist med brun farge.

I forbindelse med høringen blir det arrangert et digitalt informasjonsmøte på Teams Live Event, 20. september klokken 19.00-20.30. Her det blir anledning til å stille spørsmål til prosjektledelsen skriftlig i chat.

Lenke til møtet

Powered by Labrador CMS