GUTTA PÅ GØLVET: I Ramirentrapporten forteller hele 76 prosent av respondentene at arbeidsplassen blir triveligere når det både jobber menn og kvinner på jobb. Dette treffende illustrasjonsbildet er tatt hos nettopp Ramirent.
GUTTA PÅ GØLVET: I Ramirentrapporten forteller hele 76 prosent av respondentene at arbeidsplassen blir triveligere når det både jobber menn og kvinner på jobb. Dette treffende illustrasjonsbildet er tatt hos nettopp Ramirent.

Hvor er damene?

Nesten alle mener at bygg- og anleggsbransjen er inkluderende. Likevel er det bare 10 prosent damer i næringen.

Nærmere 80 prosent i bygg- og anleggsbransjen ser på arbeidsplassen sin som inkluderende. Likevel er det kun 10 prosent damer i byggebransjen.

– Det er for dårlig, spesielt når tre av fire mener det blir et bedre arbeidsmiljø med kvinner på arbeidsplassen, sier Henriette Hall-Eriksen, direktør for People and Performance i Ramirent.

BEDRE RESULTATER: Mangfold på arbeidsplassen er noe vi ønsker for miljøets del, men også for effektiviteten og for resultatene, forklarer direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent.
BEDRE RESULTATER: Mangfold på arbeidsplassen er noe vi ønsker for miljøets del, men også for effektiviteten og for resultatene, forklarer direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent.

Likestilling, inkludering og mangfold på en arbeidsplass er viktige faktorer for at alle ansatte skal føle seg rettferdig behandlet og respektert, samt at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, bakgrunn, etnisitet, seksuell legning eller andre karakteristikker.

 

– Ansvaret hos ledelsen

I Ramirentrapporten forteller hele 76 prosent av respondentene at arbeidsplassen blir triveligere når det både jobber menn og kvinner der, og hele 8 av 10 anser arbeidsplassen sin som inkluderende.

 – Selv om vi er 90 prosent menn i byggebransjen, opplever jeg at vi har en inkluderende kultur, og ikke er et sted med en ubehagelig «machokultur», sier Hall-Eriksen.

Ansvaret for utvikling i en bedrift bør ifølge direktøren ligge hos ledelsen, da det ofte er de større gruppene og de med størst myndighet som må tale de mindre gruppenes sak.

– I Ramirent har vi løftet mangfoldsarbeidet opp til øverste ledelse. Dette har blant annet ført til at vi har gjort endringer i stillingsannonser for å tiltrekke et bredere utvalg av søkere. Mangfold på arbeidsplassen er noe vi ønsker for miljøets del, men også for effektiviteten og for resultatene, forklarer Hall-Eriksen.

Det kommer også frem i undersøkelsen til Ramirent, der 41 prosent av respondentene oppgir at arbeidsplassen blir mer effektiv når det eksempelvis jobber både menn og kvinner der.

Behov for bevisstgjøring

Fra Ramirentrapporten kommer det frem at mange selv tar initiativ til å skape en mer inkluderende arbeidsplass og at de aller fleste er svært positive til mangfold på arbeidsplassen. 54 prosent oppgir at arbeidsplassen forsøker å ansette personer med forskjellig kjønn og bakgrunn.

– Selv om dette er et godt utgangspunkt, trenger vi fremdeles en bevisstgjøring av temaer som inkludering og likestilling, forklarer direktøren.

Hun forklarer at 20 prosent i undersøkelsen svarte «helt enig» når de ble spurt om de passer på hva de sier på en arbeidsplass når kvinner er til stede. Likevel oppgir 41 prosent at de ikke sier ifra dersom noen kommer med en upassende uttalelse.

– Ved å snakke om disse temaene får vi derimot en økt bevissthet og alle får et bevisst forhold til kommentarer eller hendelser som ikke støtter opp om inkludering og en god arbeidskultur på arbeidsplassen.

En sentral møteplass

I 2020 ble Ramirent partner med Diversitas, et nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, samt en viktig møteplass. Diversitas jobber mot å skape en holdningsendring i byggebransjen, og tilbyr arrangementer, mentorordninger og nyttige verktøykasser for sine partnerbedrifter.

 Samarbeidet med Diversitas er en viktig byggestein mot å bli en bransje som både satser på, og etterlever det å være en bedrift med fokus på mangfold, likestilling og inkludering.

Powered by Labrador CMS