BLOMSTER: Etter åpningen vanket det blomster på MEF-formann Arnstein Repstad.

Loendagene – smilenes messe

LOEN: - Endelig kan vi møtes igjen. Det var et nederlag å måtte stå over en slik institusjon som Loendagene i fjor, men når verden vil annerledes, da er det bare å tilpasse seg. Det er noe entreprenørstanden kan.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

LOENDAGENE: Velkommen til Loendagene sier plakaten på Hotel Alexandra. På hver side viser MEFs Paul Olaf Baraas (t.v) og Øyvind Bergset skisser av utendørs utstillingsområder og utstillingssalen i hotellet.

Med disse ordene åpnet styreformann Arnstein Repstad i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Loendagene 2021, arrangement nummer 40 – riktignok ett år for sent. Fjorårets Loendagene ble avlyst, og årets opplegg har hengt i en tynn tråd forteller MEFs distriktssjefer Paul Olaf Baraas (region Vest) og Øyvind Bergset (Region Midt).

Frem og tilbake

- Etter å ha foretatt en undersøkelse blant medlemmer og utstillere om messe i juni, fordelte svarene seg med en tredjedel på ja, nei, vet ikke. Derfor har vi pendlet frem og tilbake i en «skal» - «skal ikke» prosess. 4. august så vi mer positive tegn, og i samarbeid med Hotel Alexandra og smittevernsmyndighetene ble vi enig om å trå til. Opplegget ble gjort i nært samarbeid med lokalt smittevern, basert på koronareglene med testinger, undersøkelser, registeringer og et lukket opplegg på hotellene. Det grønne armbåndet ved registrering ble inngangsbillett til både uteområder og matsalen med strengt tilviste plasser, forteller Baraas og Bergset.

Gledelige tilbakemeldinger

KONTROLL: Styreformann i MEFs Møre og Romsdal-avdeling, Rolf Anders Håberg, tar en siste inspeksjonsrunde på nedre utstillingsplass før publikum ventes.

- Oppslutningen blant de fleste faste utstillerne var bra, selv om noen av de større aktørene som Pon, Volvo og Rosendal Maskin ga beskjed om at de ikke kunne delta. Totalt meldte 8-10 av våre faste utstillere avbud, men i tillegg har vi fått en del nye. Derfor har vi fått en god dekning på våre tre faste områder, i salen inne på hotellet og på våre to uteområder, opplyser regionsjefene.

- At vi på selve åpningsdagen fikk beskjed fra statsministeren om at restriksjonene oppheves, fikk en voldsom effekt. Smilene kom frem, folk gledet seg over å kunne treffes, samles og se og høre om nyheter på maskin og utstyrsfronten. Fra å henge i en tråd med usikkerhetens tegn over seg, opplever vi et vell smilende ansikter og godord. Gledelig nok har besøkende også vist full respekt for at vi har gjennomført litt spesielle regler, sier duoen Baraas og Bergset.

Powered by Labrador CMS