Signeringen skjedde - som vanlig i disse dager - digitalt.
Signeringen skjedde - som vanlig i disse dager - digitalt.

Lokal entreprenør bygger E39 Myrmel – Lunde

AS Birkeland Entreprenørforretning skrev kontrakt med Statens vegvesen på bygging av ny E39 mellom Myrmel og Lunde.

Publisert Sist oppdatert

Trafikken på E39 mellom Myrmel og Lunde, i Sunnfjord kommune i Vestland fylke, er på rundt 3200 kjøretøy per døgn i gjennomsnitt. 16 prosent er tungtrafikk.

Sist torsdag signerte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen kontrakt med AS Birkeland Entreprenørforretning om bygging av ny E39 mellom Myrmel og Lunde.

Kontrakten er på ca. 345,4 millioner kroner.

Prosjektleder er Svein Reidar Dale. Han sier veien skal være åpen i hele anleggsperioden.

- Det skal bygges ca. 3,7 km med vei. En kilometer ligger i tunnel. I tilknytning til ny E39 skal det etableres kortere strekninger med kjørbar gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, to kryss i plan samt kommunale og private tilknytningsveier, sier Dale og legger til at hele veien skal ha nytt frostsikringslag og ny overbygning.

- Tunnelen skal bygges med tunnelprofil T 9,5 i tunnelklasse B. Den skal gå under bebyggelsen i grenda Myrmel, mens vei i dagen i hovedsak vil følge dagens linje, sier Dale.

Oppdraget omfatter prosjektering, riving, bygging, kontroll og dokumentasjon av veier, tunnel, deponi/riggområder og alle tilknyttede element.

Tunnelen skal være ferdig sikkerhetsgodkjent før overlevering til byggherre, og det stilles strenge krav til ivaretagelsen av ytre miljø. Veianlegget grenser til naturreservat i nord og vassdraget er vernet. Anleggsstart vil bli i august 2021, og byggetiden er 25 måneder.

- Jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang med dette prosjektet og ser frem til å følge fremdriften. Statens vegvesen og Birkeland Maskinforretning AS er opptatt av et tett og godt samarbeid i gjennomføring, for å minimere belastningen for trafikanter og omgivelsene, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Disse søkte om å bli kvalifisert til å være med i konkurransen om å bygge E39-strekningen:

  • Birkeland Entreprenørforretning
  • Arbeidsfellesskapet Metrostav Norge og Bertelsen & Garpestad
  • Hæhre Entreprenør
  • Kruse Smith Entreprenør