JERNBANEBRU OG VEIBRU: Jernbanebrua over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu (i Ringebu kommune) falt ned i elva etter ekstremværet Hans tidligere i år. Nå arbeides det med å reparere denne. Arbeidet vil ta flere måneder. Deretter skal den gamle jernbanebrua (til høyre), som nå er en del av fylkesvei 319, repareres. Det er laget en fylling i elva på nordsiden for jernbanereparasjonen, mens det skal lages en fylling på sørsiden for fylkesveiarbeidet.

Må stå på hver sin side av elva

Bruene ligger få meter fra hverandre og begge må repareres. Men det lar seg ikke gjøre i ett felles prosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med å reparere jernbanebrua på Ringebu må være ferdig før veibrua kan repareres etter ekstremværet «Hans».

Innlandet fylkeskommune ønsket i utgangspunktet at byggearbeidet med de to bruene, som ligger like ved hverandre, kunne gjennomføres som et felles byggeprosjekt og i en felles kontrakt.

Dette lar seg imidlertid ikke gjøre, fordi arbeidet med jernbanebrua må skje fra ei fylling på nordsiden av elva, mens arbeidet med veibrua må skje fra ei fylling på sørsiden. 

– Det går ikke an å legge fyllinger ut i elva fra begge sider samtidig, forklarer seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune.

Skal sikre veibrua

Fylkeskommunen har ukentlige møter med Bane Nor for å utveksle informasjon om grunnundersøkelser, kartlegging av elvebunnen og andre forhold som har betydning for arbeidet med å sikre og bygge opp igjen de to bruene. 

Under arbeidet med å løfte ødelagte elementer av jernbanebrua ut av elva, vil Bane Nor sikre fylkesveibrua, slik at den blir stabil.

– Når arbeidet med å reparere veibrua kan komme i gang, vil avhenge både av når prosjektet på jernbanebrua er ferdig, og når på året anleggsområdet blir frigitt, slik at fylkeskommunen kan begynne med sitt bruarbeid på stedet. Arbeidet må gjøres mellom flomperiodene.

Ser på midlertidig løsning

Fylkeskommunen jobber med å lage en «god beskrivelse av byggearbeidet som må gjøres for at Randklev vegbru skal kunne åpnes for normal trafikk igjen». Tilstanden til veibrua er kartlagt, og det er i første rekke pilaren som ligger nærmest sørsiden av Lågen (på stedet) som har fått skader i flommen.

– Vi ser på om det er mulig å åpne veibrua for noe trafikk inntil den blir reparert. Det vil hjelpe på situasjonen for innbyggerne på Ringebu hvis fotgjengere og syklister kan krysse Lågen på raskeste måte. Vi vil også vurdere om det går an å åpne brua for trafikk av lette kjøretøy. Men sikkerheten for trafikantene veier tyngst, sier Fredheim.

Powered by Labrador CMS