Skjøtsel av grøntanlegg langs riksveiene i Østfold og Follo er en del av driftskontrakten som Mesta har inngått med Statens vegvesen.

Mesta skal drifte riksveiene i Østfold og Follo

Statens vegvesen og Mesta har signert kontrakt på drift av hovedveinettet i Østfold og Follo de neste fem årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Østfold og Follo har et krevende, langstrakt veinett med mye trafikk der næringstransporten utgjør en stor og viktig andel. Mesta skal ta hånd om alt fra europaveier som strekker seg fra svenskegrensa helt til Oslo, til beredskap i Oslofjordtunnelen og vedlikehold av raste- og døgnhvileplasser, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland under signeringen av driftskontrakten for Østfold og Follo torsdag 7. april.

Mesta vant den store kontrakten om driften av riksveinettet i Østfold og Follo i konkurranse med fire andre entreprenører.

- Slik jeg kjenner Mesta, er jeg sikker på at dere kommer til å løse oppgaven på en god måte. Vi gleder oss til samarbeidet og samspillet med dere, sa veidirektøren under kontraktsigneringen.

Krever høy kompetanse

Driftskontrakten for Østfold og Follo omfatter 470 kilometer vei totalt, hvorav 56 kilometer er gang- og sykkelvei. I tillegg inngår drift og vedlikehold av blant annet tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg og sedimentasjonsbassenger.

Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.

Konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge, ser fram til å jobbe med Statens vegvesen i Østfold og Follo:

- Veinettet er krevende og oppdraget krever betydelig kompetanse knyttet til vinterberedskap, store grøntarealer og døgnkontinuerlig beredskap ved ulykker – særlig langs E6. Vi har et erfarent lag og ledelse å bygge videre på i regionen, og disse vil jobbe for å gi trygghet for alle som ferdes på og langs riksveinettet i Østfold og Follo, sa hun under kontraktsmøtet med Vegvesenet.

Femårig kontrakt med klimakrav

Østfold-Follo-kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse.

Statens vegvesen har som mål å halvere CO₂-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030. Når Mesta går i gang i Østfold og Follo til høsten, har de blant annet krav på seg om å ha fokus på gjenbruk og gjenvinning, og bruk av maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger på miljøet.

Powered by Labrador CMS