Mats Ljunggren Løvkrona er ny salgsansvarlig for Hammerglass i Norge, Sverige og Danmark.
Mats Ljunggren Løvkrona er ny salgsansvarlig for Hammerglass i Norge, Sverige og Danmark.

Ny salgsansvarlig for Hammerglass Automotive i Skandinavia

- Mange har ikke fulgt med på utviklingen som har skjedd rundt materialet, og vet ikke at dagens polykarbonat ikke kan sammenlignes med fortidens, sier den engasjerte nye salgsansvarlige, Mats Ljunggren Løvkrona.

Publisert

Hammerglass AB fortsetter å jobbe for å forbedre førersikkerheten i entreprenørbransjen, og deres polykarbonatløsninger har nå nådd både det europeiske og det nordamerikanske markedet. Mats Ljunggren Løvkronas oppdrag blir å fortsette å styrke varemerket i Sverige, Norge og Danmark.

Det handler om å spre kunnskap rundt førersikkerhet i utsatte arbeidsmiljøer, og å være til stede der behovene eksisterer, mener Mats Ljunggren Løvkrona.

- Hammerglass har begynt på en reise som jeg er veldig glad for å være med å bidra til. Vi har kommet et stykke på vei, men det er langt igjen. For å virkelig kunne gjøre en forskjell, må vi øke kunnskapsnivået om fordelene med polykarbonat sammenlignet med vanlig glass, og de gunstige effektene det har både på helse og driftskostnader, sier han.

Forholdene ligger allerede godt til rette: Både Sverige og Norge er land som allerede setter lover og anbefalinger rundt førersikkerhet høyt, og derfor streber etter de beste løsningene. Sikkerheten er ekstra høyt prioritert, da det finnes mange arbeidsmiljøer som omfatter steinbrudd med pågående sprengningsarbeid.

- Viktig å spre kunnskap der sikkerhetsrisikoene er åpenbare

- Vi ønsker jo å nå ut der behovene eksisterer, det vil si der arbeidets art medfører at førerens helse og liv utsettes for unødvendig risiko, og beskyttelsen faktisk har behov for en oppdatering. Og det handler ikke bare om nye maskiner, vi har jo også hele ettermarkedet med eldre maskiner som har behov for en oppgradering. Jo mer kunnskap man har, desto større sjanse er det for at man utruster sin maskin – ny eller gammel – ut fra riktig beskyttelsesbehov for personen som sitter i førerhuset, sier Løvkrona.

Slåss mot gamle forestillinger

Hammerglass møter ofte feilaktige forestillinger om polykarbonat.

- Mange har ikke fulgt med på utviklingen som har skjedd rundt materialet, og vet ikke at dagens polykarbonat ikke kan sammenlignes med fortidens. Dessuten har Hammerglass en egen foredlingsprosess som gjør vårt produkt helt unikt. Det gulner ikke, det er 300 ganger sterkere enn glass, og vi har nylig utviklet en selvlegende beskyttelsesfilm som forhindrer riper i glasset. Ruten forblir hel, og sikten klar. Maskinene blir heller ikke stående og vente på reparasjon av glassruter, noe som medfører store kostnader. Alt dette arbeider vi hardt med å informere om, til dels gjennom tester og filmer, men også gjennom å stadig være åpne for dialog og kontakt. Jeg ser oppdraget som ekstremt ansvarsfullt. Vi har et godt utgangspunkt, og jeg vil, sammen med alle mine engasjerte kolleger, jobbe for at det skal bli enda bedre, sier Løvkrona.

Powered by Labrador CMS