ØDELAGT: Her er ett av områdene der E6 ble fullstendig ødelagt sist høst.

Rasert E6 skal åpne i 2024

E6 forbi Stenungsund litt nord for Göteborg skal åpnes for trafikk i løpet av 2024.

Publisert

Dette melder Trafikverket, Sveriges svar på Statens vegvesen, tirsdag 6. februar. Tidspunkt for når E6 kan åpnes er anslått til en gang mellom tidlig høst og årsskiftet.

Området rundt den raserte delen av E6 som regelrett forsvant i et kvikkleireskred 29. september 2023, er komplekst med forskjellige utfordringer i ulike soner, melder Trafikverket. Det jobbes fremdeles iherdig med å få alle brikkene på plass når det gjelder hvordan hvordan E6 skal gjenoppbygges og stabiliseres, men det nærmer seg.

Mange faktorer må tas hensyn til

– Nå som vi har en mer detaljert plan for hvilken grunnleggingsmetode vi skal bruke, kan vi også bedre beregne tid for gjenoppbyggingen av E6, sier Daniel Svensson som er prosjektleder i Trafikverket.

UNDER: Det er et under at det ikke gikk liv tapt da hele E6 skled ut.

Flere faktorer påvirker tempoet for gjenoppbyggingen av hovedfartsåren mellom Göteborg og Oslo: Stabiliteten i området, forstyrrelser i jordens bæreevne, poretrykk (vanntrykk) i bakken, tidligere og fremtidige setninger, tid, kostnad og miljøpåvirkning.

Skredet ødela tofelts motorveien (i begge kjøreretninger) forbi Stenungsund, samt tilhørende på- og avkjøringsramper og andre tilstøtende sideområder. Også annen infrastruktur, eiendommer og vassdrag vest for E6 fikk omfattende skader.

– Det kan virke som en kort strekning av E6, men i dette tilfellet har vi helt andre geotekniske forutsetninger enn om vi skulle bygge en vei på urørt mark. Trafikverket er ansvarlig for gjenoppbyggingen, sier prosjektleder Daniel Svensson.

FORLATT: Bilder som ble forlatt i hui og hast.

To forskjellige metoder

Med tanke på de spesielle forholdene i skredområdet vil hovedsakelig to forskjellige metoder bli brukt i gjenoppbyggingen.

– I den nordlige delen vil vi bruke en metode med lett fyllmasse, og i den sørlige delen, der grunnen er mer ustabil, vil vi bruke en metode for dypstabilisering med kalksementpeler, sier prosjektleder Daniel Svensson.

Planen er at E6 skal være fullstendig gjenoppbygd til årsskiftet 2024 – 2025, men det kan gå raskere. De utfordrende forholdene gjør imidlertid at tidsperspektivet er vanskelig å gi konkrete svar på, og derfor sier Trafikverket én gang mellom tidlig høst og årsskiftet.

Trafikverket vil ikke tallfeste kostnadene ennå.

KVIKKLEIRE: Ødeleggelsene på E6 i Sverige ble forårsaket av et kvikkleireskred.
Powered by Labrador CMS