URØRT: Fremdeles ligger lastebilene og lasten urørt på rasstedet - fire måneder etter at raset gikk.

Skredet på E6 ved Stenungsund

ENDELIG: 23. september gikk leirskredet som tok med store deler av E6. Først nå har man kunnet ta seg inn til senter av skredet.

Publisert Sist oppdatert

Natt til 23. september gikk skredet som tok med store deler av E6 og en nærliggende bensinstasjon hvor flere lastebiler hadde døgnhvile. 

RAS: Natt til 23. september 2023 gikk det ett stort leirskred på E6 ved Stenungsund. Nå har mannskap endelig kunnet ta seg inn til senter av skredet.

Rett før jul ble de første bilene og bussen som sto på selve E6 berget ut av området. Bergingen har avventet resultatene av geotekniske undersøkelser som er gjort i området. Deretter er det blitt etablert anleggsveier og på den måten har disse bilene kunnet blitt berget på en sikker måte. 

Lastebilene

Lastebilene som sto på bensinstasjonen står fremdeles på området. Det planlegges nå å bygge en anleggsvei også inn i dette området slik at man kan få inn nødvendig utstyr for å berge disse kjøretøyene som har vært der siden rasnatten med last og eventuelle personlige gjenstander for sjåførene. 

Stort anleggsarbeid

VEIER: Det har vært mye arbeid å bygge trygge anleggsveier inn i rasområdet.

Det er gjort prøvetakinger i sentrum av skredområdet og bygd anleggsveier inn for å kunne få inn nødvendige boremaskiner og prøveboring av KC-pæler (pæler av kalksement) har blitt utført i deler av området, dette er en form for grunnstabilisering som skal evalueres på stedet. Det anlegges også grøfter for å kunne avlede vann i området.

Inn i sentrum

Nylig kunne arbeidere ta seg inn til sentrum av skredet. Her vil det bli gjort grundige geotekniske undersøkelser, skredsikring og bygging av anleggsveier på tømmer. Dette er noe av det som gjør at arbeidet inne i det mest berørte området kan påbegynnes.

FREMGANG: Det nærmer seg klart for å legge frem endelige planer og tidslinje for gjenoppbygging av E6.

Undersøkelsene som er gjort siden skredet gikk gir informasjon om den nye tilstanden til grunnen på stedet slik at man kan vurdere om det er trygt å arbeide i området for deretter å gjøre det mulig for å bygge opp den raserte delen av E6.

– På den geotekniske siden har det hittil for det meste handlet om å samle inn informasjon. Vi har gjort undersøkelser, for eksempel mange sonderinger og prøvetakinger på forskjellige steder, for å finne ut mer om jordens forutsetninger som varierer mye mer lokalt i et skredområde sammenlignet med i urørt jord, sier geotekniker Jonas Axelsson hos Trafikverket.

Komplekst område

PRØVER: Det er gjort masse prøveboring for å sjekke grunnforholdene i området.

Området rundt den raserte delen av E6 er komplekst med forskjellige utfordringer i forskjellige soner.

– Jo mer informasjon vi får gjør at vi kan skille ut de aktuelle måtene å gjenoppbygge veien og hvilke grunnarbeidsmetoder vi kan benytte, sier Axelsson.

Det er litt av et puslespill å finne en teknisk løsning for utbedringene.

– Vi har nå tilstrekkelig med informasjon om store deler av området slik at vi kan komme videre og velge de riktige teknisk løsningene, sier prosjektleder Daniel Svensson.

Det er flere faktorer som påvirker valgene. Stabiliteten i området, forstyrrelser i jordens fasthet, poretrykk (vanntrykk) i bakken, tidligere og fremtidige setninger, tid, kostnad og miljøpåvirkning.

– Først når alle undersøkelser og prøver er klare og vi har veid de forskjellige faktorene mot hverandre, kan vi begynne å bygge, fortsetter Svensson.

Nærmer seg

Nå har arbeidet kommet så langt i skredområdet at den siste typen prøveboringer gjøres inne i sentrum av skredgropen. Dette er et område som tidligere har vært en no-go-sone, eller ett område hvor ingen fikk bevege seg, ikke engang til fots.

Det som nå gjøres inne i skredgropens sentrum er det som kalles for jord-bergsondering.

– Det innebærer at vi borer for å kontrollere det totale dybden av jordmassene ned til det underliggende fjellet og at vi undersøker at vi ikke har dypere leire enn de andre sonderingsmetodene har vist, sier Axelsson.

For å kunne kjøre inn tunge arbeidsmaskiner i området og arbeide på en sikker måte har det krevd nøye analyser, skredsikring og planlegging av arbeidsrekkefølge.

Skredsikringen og avskalling av jordmasser, i de bratte skråningene øverst på toppen av området i øst som ble dannet da skredet gikk, har vært teknisk vanskelig å utføre.

– De bratte skråningene som ble dannet da skredet gikk og mangelen på fjell og fast grunn for maskinene å stå på har vært en utfordring, sier Axelsson.

Det er fortsatt forbudt å bevege seg inne i skredområdet.

Prosjektleder Daniel Svensson forteller at de snart er klare med en plan for prosjektgjennomføring og med en tidsplan for gjennomføring av arbeidene med å gjenåpne E6 mot Göteborg. 

VÅKNET: Slik så området ut da lastebilsjåførene våknet etter raset
Powered by Labrador CMS