Slik kan Ringeriksbanen og E16 bli ved Sundvollen.

Regjeringen gjør om fellesprosjekt-beslutning

Nye Veier får rødt lys.

Publisert

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane Nor og Nye Veier.

- Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi mener det er viktig å samle jernbanekompetansen. Derfor velger vi å føre Ringeriksbanen tilbake til Bane Nor slik at det kan vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter. Samtidig velger vi å legge veidelen inn i Nye Veiers ordinære portefølje slik at de kan vurderes opp mot andre veiprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det har lenge vært en forutsetning at utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss skulle skje sammen – i et fellesprosjekt.

I fjor fikk Nye Veier ansvaret for både jernbanebygging og veibygging i det kommende storprosjektet Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. I forslag til statsbudsjett for 2023 vil regjeringen reverserer dette, og gi Bane Nor ansvaret for jernbanebyggingen igjen.

- Vi er nødt til å se på hvordan vi kan løse de utfordringene vi har i samferdselsnorge med de midlene vi har til rådighet. Derfor mener vi det er lurt å overføre vei- og banedelen i fellesprosjektet til hvert sitt statlige selskap for videre utvikling og vurdering av oppstart, sier Nygård.

Nye Veier har optimalisert prosjektet

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (Skaret–Høgkastet–Hønefoss) ble som nevnt overført som et eget prosjekt til Nye Veier under forrige regjering. Nye Veier skulle se med friske øyne om det var mulig å få et billigere og bedre prosjekt.

- Nye Veier har gjort en god jobb med å optimalisere prosjektet og finne løsninger for å redusere kostnadene for både vei og bane. Det er denne gjennomgangen som viser at gevinstene ved å bygge dette ut sammen er lavere enn antatt før prosjektet ble overført til selskapet, sier samferdselsministeren.

En del av porteføljen

Ringeriksbanen blir nå en del av Bane Nors portefølje. Erfaringene fra Nye Veiers arbeid med å optimalisere prosjektet «vil kunne bli tatt med videre». Prosjektet vil på lik linje med andre prosjekt i Bane Nors portefølje bli vurdert opp mot samfunnsøkonomisk lønnsomhet og modenhet.

- På denne måten sørger vi å få mest mulig jernbane av pengene vi bruker. Det er spesielt viktig i den utfordrende økonomiske situasjonen vi står i nå, sier Nygård.

E16 mellom Skaret og Hønefoss blir nå en del av den ordinære porteføljen til Nye Veier. Fellesprosjektet var et eget prosjekt hos Nye Veier som fikk midler direkte. Det vil derimot ikke følge med penger eller endrede rammer til Nye Veier nå som veidelen blir en del av den ordinære porteføljen, på lik linje med alle de andre prosjektene selskapet har i dag.

Powered by Labrador CMS