Samlet fremoverlente aktører i bransjen

Nasta og Aneo arrangerte Elektrisk Demodag, med blant andre MGF og Oslo kommune til stede.

Onsdag 31. mai arrangerte Nasta og Aneo den fjerde elektriske demodagen. Målet er å skape et forum for samarbeid og dialog på tvers av konkurrenter, med aktører fra hele verdikjeden.

Demodagene er todelt – med en sesjon for faglig påfyll og innhold, etterfulgt av en sesjon med fysisk demonstrasjon av elektriske maskiner og ladeløsninger.

I første sesjon ble det holdt innlegg med ulike perspektiver på tvers av bransjen, fra byggherrer, entreprenører, utleieselskaper, maskinleverandører og energitjenesteselskap. Målet er å øke forståelsen for at ulike aktører står i ulike utfordringer og snakke sammen om dette.

– Vi er veldig fornøyde med deltagerlisten denne gangen. At de beste i bransjen ønsker å bli enda bedre ser vi på som en spennende utfordring, sier Sjur W Helljesen, seniorkonsulent klima og kundeløsninger hos Nasta AS.

Bilde fra grillunsj før demonstrasjon av både maskiner og lading.
Bilde fra grillunsj før demonstrasjon av både maskiner og lading.

Økten ble avsluttet med en paneldebatt der MGF (Maskingrossisternes Forening), Braathen Landskapsentreprenør og Oslo kommune ble utfordret på de største utfordringene bransjen står ovenfor, hva som må gjøres i dag og hva som utspiller seg på den internasjonale arenaen.

Grilling og demo

Etter utendørs grilling sammen med kokken Bård Greni var det fysisk demonstrasjon av elektriske maskiner og ladeløsninger. Nasta hadde stilt frem både sin 8-tonner og 15-tonner.

Aneo Build hadde med seg sin største ladecontainer, BoostCharger, og den mer mobile ladehengeren Hummingbird. Lading ble demonstrert i tillegg til at alle som ønsket fikk prøve seg bak spakene i de elektriske graverne.

Bilde av fra foredragsdelen av arrangementet.
Bilde av fra foredragsdelen av arrangementet.

Markedet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har kommet langt på kort tid:

– Likevel er det ingen tvil om at vi er i startgropa, og utvikling på teknologi, løsninger og prosesser må fortsette å videreutvikles. Det er nettopp derfor vi arrangerer Elektrisk Demodag – for å lage en møteplass for samarbeid og dra nytte av erfaringer som er gjort, sier Kristin Sæterøy, daglig leder i Aneo Build.

Kultur for endring

Dette er den fjerde elektriske demodagen Nasta arrangerer. Den første demodagen ble holdt i Oslo høsten 2022, etterfulgt av en i Trondheim og en i Kristiansand. Det er allerede planlagt en ny dag rett etter sommerferien.

Utover diskusjoner rundt ny teknologi og nye måter å jobbe på kom det opp et annet viktig tema; kultur og holdningsendring i overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Ulike måter å bygge opp under en kultur som støtter endring ble tatt opp. Noen mener at å bytte hele maskinparken med en gang gjør prosessen mer effektiv. Andre dro frem å bruke erfarne maskinførere på elektriske gravere i prosjekter der det er maskinførere som skal prøve dette for første gang.

Aneo Build

  • Aneo Build ble etablert september 2021 og har vært i drift i litt over ett år.
  • TrønderEnergi og HitecVision har sammen etablert Aneo-konsernet, med hovedkontor i Trondheim og aktivitet i hele Norden.
  • I dag har Aneo Build i overkant av 20 prosjekter i drift på Østlandet, Trondheim, Stavanger og Ålesund.
Powered by Labrador CMS