De rundt 1200 ansatte i Spordrift er nå tilbake hos Bane Nor, som ble skilt ut fra i 2019.
De rundt 1200 ansatte i Spordrift er nå tilbake hos Bane Nor, som ble skilt ut fra i 2019.

Spordrift AS er overført til Bane Nor

Spordrift ble skilt ut fra Bane Nor i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen besluttet i desember 2022 at eierskapet i Spordrift skulle overføres fra Samferdselsdepartementet til Bane Nor og legges inn som en divisjon i Bane Nor-konsernet.

På et ekstraordinært foretaksmøte i Bane Nor SF i dag ble den endelige beslutningen om å overføre Spordrift fra Samferdselsdepartementet til Bane Nor fattet.

– Overføringen av Spordrift fra Samferdselsdepartementet til Bane Nor er et viktig grep for å sikre helhetlig oppfølging av drift og vedlikehold på jernbanen. Løsningen gjør det også enklere for Bane Nor å se dette arbeidet i sammenheng med utbygging og andre ansvarsoppgaver. Med dette grepet samler vi altså kompetanse, og det mener jeg er bra for utviklingen av jernbanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samtidig er samferdselsministeren opptatt av at Bane Nor skal legge enda mer vekt på å gjennomføre drifts- og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen så effektivt og kostnadsoptimalt som mulig.

Spordrift AS ble skilt ut fra Bane Nor SF 1. juli 2019 og overtok drift og vedlikehold av jernbanen i Norge, som fortsatt ble eid av Bane Nor. Dette var en del av et arbeid med å konkurranseutsette drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge. Dette er nå reversert av Støre-regjeringen.

Eli Giske nytt styremedlem

På foretaksmøtet ble Eli Giske, som frem til nå har vært styreleder i Spordrift, valgt inn som nytt styremedlem i Bane Nor.

– Når Eli Giske nå trer inn i styret i Bane Nor, vil dette sikre kontinuitet i oppfølgingen av det arbeidet som har blitt ivaretatt av Spordrift. Profesjonalisering og kulturbygging er viktige forutsetninger for å sikre et et mer moderne og systematisk vedlikeholdsarbeid, og dette har Spordrift jobbet godt med, sier samferdselsministeren.

Konsernstyret i Bane Nor består for øvrig av Cato Hellesjø (styreleder), Olaf Melbø, Baard Haugen, Hildegunn Naas-Bibow, Adele Bugge Norman Pran og Renate Larsen.

Powered by Labrador CMS