Mesta har det laveste pristilbudet på Hardanger-kontrakten som er lyst ut av Vestland fylkeskommune.

To vil drifte fylkesveier i Hardanger

To bedrifter har levert tilbud på driftskontrakt i det utfordrende kontraktsområdet i Vestland.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mesta AS hadde det laveste tilbudet på 243 millioner kroner, mens Presis Vegdrift AS' tilbud var på 279 millioner kroner.

Driftskontrakt Hardanger omfatter vedlikehold, drift og beredskap av fylkesveiene i kommunene Ullensvang, Kvinnherad, Etne og Eidfjord. Totalt er det av 435 kilometer fylkesvei, og av dette er drøyt 17 km gang- og sykkelvei.

Kontrakten gjelder et område som er utfordrende når det gjelder vinterdrift. Noen av strekningene i Hardanger som har vært stengt på grunn av skred eller fare for skred denne vinteren, er på fylkesveinettet.

Kontrakten trer i kraft i september 2022, med en kontraktsperiode på fem år, og gjensidig forlengelse for inntil tre nye år, med opsjon på nok et år.

- Nå starter arbeidet med å evaluere og kontrollregne tilbudene, før fylkeskommunen tar en endelig avgjørelse i løpet av mars, sier leder for drift sør, Mariann Kråkenes Jørgensen, i Vestland fylkeskommune.

Powered by Labrador CMS