Veidekke ASA venter en økning på 9 % i det norske asfaltmarkedet i 2021.
Veidekke ASA venter en økning på 9 % i det norske asfaltmarkedet i 2021.

Veidekke oppjusterer prognosene for 2021/2022

Etter stabile markeder i 2020 forventer Veidekke at den svært høye aktiviteten i entreprenørmarkedet vil fortsette, med vekst i alle tre skandinaviske land i 2022.

Publisert Sist oppdatert

- Markedene for entreprenørbransjen har vist seg å komme godt gjennom covid-19-pandemien så langt. Ordreinngang, omsetning og lønnsomhet var stabil gjennom fjoråret og gir bransjen et godt grunnlag for aktiviteten fremover. Stabil aktivitet betyr gjerne også bedre tilgang på kompetanse og større forutsigbarhet enn i tider med store svingninger, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke ASA.

Hovedtrekkene for Skandinavia, er flat til svakt positiv vekst, fra et allerede høyt aktivitetsnivå. I det norske entreprenørmarkedet anslår Veidekke vekst på 1 % i år og 2 % neste år. I det svenske markedet ventes nullvekst i år å snu til 2 % økning i 2022. I det danske markedet er det ventet 3 % vekst i 2022, etter nedgang anslått til 5 % i 2021.

Anlegg

Veidekke venter at anleggsmarkedet vokser med 6 % i år og 3 % neste år. Den kraftige veksten i samferdsel ser ut til å fortsette, med flere større baneutbygginger i både Sverige og Norge og et godt veimarked.

Også i sidemarkedet asfalt er utsiktene gode, med ventet vekst på 9 % i Norge i år, etter et meget svakt 2020 for Veidekke.

Bygg

Forventningen om at covid-19-pandemien ville svekke etterspørselen etter boliger, ble grundig avkreftet i året som gikk. Boligmarkedet viser tvert om en svært positiv utvikling, og prognosen for 2021 er kraftig oppjustert, spesielt i Norge og Sverige.

Veidekke venter et godt tilsig av nye prosjekter og 5 % produksjonsvekst i 2022.

- De største utfordringene fremover kommer trolig i segmentet private yrkesbygg, der produksjonen er ventet å falle ut 2022. Med reiserestriksjoner og store deler av det skandinaviske arbeidslivet plassert på hjemmekontor, er det mindre etterspørsel etter både hoteller og kontorer, og det vil sannsynligvis ta tid før disse markedssegmentene finner fotfestet igjen, skriver Veidekke-konsernet i en pressemelding.

Brems i kommunene

I Norge trakk kommunesektoren ifølge Veidekke kraftig i bremsen i 2020, og nye igangsettelser stoppet opp.

Kommunesektoren står for utbygging av blant annet skoler og omsorgsboliger og er derfor en stor og svært viktig kunde for Veidekke og entreprenørnæringen.