Den ruver godt i terrenget, 3,3-tonneren Vermeer T650 med fresehjul med diameter på 2,4m.
Den ruver godt i terrenget, 3,3-tonneren Vermeer T650 med fresehjul med diameter på 2,4m.

Anleggsdrift i midnattsol

- Det er kanskje ikke et eldorado, men arealene ligger unikt til torvproduksjon, mener adm. direktør Cato Wangen i Andøytorv AS. Men det er små marginer mellom suksess og fiasko for bedriften på nord-europas lengste, sammenhengende myr på Dverberg i Nordland.

Virksomheten disponerer ca. 5000 mål myr i et unikt naturområde på Andøya i nærheten av fabrikk og havn. Råstoffet blir produsert fra siste uke i juni til første uke i august. Sol og tørke, dag og natt, og stor kapasitet på maskiner og utstyr, gjør at bedriften kan produsere store mengder råvare på kort tid. Bedriften produserer ca. 100.000 m3 torv gjennomsnittlig i året.

Andøya er Norges 10. største øy med et areal på 489 km2 og har blant landets største myrareal (263 km2) som nyttes til omfattende produksjon av veksttorv. Foruten de flate og stort sett sammenhengende myrarealene, består Andøya også av bratte fjellpartier opptil 700 meters høyde.

- Vi har lyset og sola hele døgnet i midnattsolens land. Dette kombinert med passe vind og Andøyas store råvareressurser, setter oss i en unik situasjon for torvproduksjon. Årets sesong er perfekt med masse sol og østlige vinder, understreker Cato Wangen.

Høsting

Ifølge Wangen kreves det en god og effektiv logistikk for å utnytte råvareressursen best mulig i den korte høstingssesongen.

- For å få råvaren ut av myra kreves god planlegging og en allsidig og spesiell maskinpark. Råvarelagre må plasseres riktig for at transport inn til fabrikk skal gå så effektivt som mulig. I fabrikken blir råvaren videreforedlet og pakket, sier Wangen.

Øverste torvlag freses eller harves opp til løs masse som igjen samles og vendes i smale, pyramideformede ranker på myra. Massen vendes to-tre ganger før en oppnår idéell fuktighet på 50%-52%.

Spesialmaskiner

Til å utføre dette arbeidet kreves spesialmaskiner, hjullastere, traktorer, traktorhengere, gravemaskiner, bulldozere, beltekjøretøy, vendere og skraper. Andøytorv sysselsetter ca. 10 personer på helårsbasis og 10-15 sesongarbeidere i to skift når råvaren skal produseres.

Andøytorv sender ca. 30.000 paller ferdigpakket torv årlig. Wangen understreker at selv om torvproduksjon er utpreget sesongvirksomhet, krever arealene vedlikehold og klargjøring gjennom hele året for å oppnå maksimal produksjon i to sommermåneder.

- For at man i det hele tatt skal kunne kjøre maskiner på en myr, må denne dreneres. Rundt omkring på området er det flere labyrinter av grøfter, og langs kantene ligger ranker med torv. Foruten et nettverk av dreneringssystem kreves en iherdig prosess med å holde uønsket vegetasjon borte, understreker Wangen.

Mislykket

Torvindustri Nord-Norge som først eide virksomheten, gjorde på 1980-tallet et mislykket forsøk med jernbanedrift for å transportere råvaren fra myrene og ned til fabrikken. Det ble investert i togsett og skinnenett. Lokførere og annet mannskap ble ansatt. Bremsesystemene på togsettene var imidlertid underdimensjonert, noe som resulterte i ustabil transport hvor vogner og last tippet.

- Det hele ble en fiasko, forteller Wangen.

Idag transporteres torven med store traktorer og hengere til fabrikken for bearbeiding. Ferdigvaren blir transportert til kai i Risøyhavn for videre-distribusjon. Hurtigruten er en betydelig transportør av torv i daglige avganger både nord- og sørover. I tillegg transporteres torven med vogntog.

 

Forsiden nå