I Euro 6-motorene er motorbrems-kapasiteten ca. 30% høyere enn i tilsvarende Euro 5-motor. Samtidig er eksosspjeldet med på å styre riktig eksostemperatur for partikkelfilteret.
I Euro 6-motorene er motorbrems-kapasiteten ca. 30% høyere enn i tilsvarende Euro 5-motor. Samtidig er eksosspjeldet med på å styre riktig eksostemperatur for partikkelfilteret.

Den EGR-frie Euro 6-motoren

«Ingen kan klare Euro 6 uten utslippsbehandling, ingen kan klare Euro 6 med bare eksosresirkulering», uttalte Meinrad Signer, General Manager ved FPTs utviklingssenter i Arbon.

For et års tid siden annonserte Iveco og FPT (Fiat Powertrain Technologies) at målet var motorer med utelukkende SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). Sist høst ble det klart at målet var oppnådd, og Cursor 11-motorene ble først vist på Solutrans-utstillingen i Frankrike, etter fire års utvikling. Det har ifølge FPT-utviklerne ikke vært ønskelig å benytte både EGR og SCR.

Likevel har en av de største utfordringene for Iveco og FPT vært alle de utenforliggende utfordringene rundt OBD (om bord diagnosesystem) og at utslippskravene nå skal være gjeldende under alle vær- og bruksforhold.

Løsningen - HI-eSCR

Ved å redesigne SCR-systemet har FPT klart å tilfredsstille utslippskravene uten bruk av EGR. Alle andre motorprodusenter som har vist Euro 6-løsningene foreløpig, benytter både EGR og SCR.

FPT benytter siste generasjon common rail-innsprøytning med et innsprøytningstrykk på inntil 2200 bar. Stempler og topplokk er modifisert for å forbedre sylinderfyllingen. Ved å unngå eksosresirkulering har FPT en motor som hele tiden puster ren luft slik at forbrenningen optimeres og partikkelfilteret får en passiv regenerering. Dette sparer også oljen, og ved gunstig kjøring kan oljeskiftintervallene være så høye som 150.000 kilometer.

Etterbehandlingen skjer ved hjelp av en kompakt enhet som inneholder en dieseloksidasjonskatalysator (DOC) som i hovedsak reduserer utslippene av hydrokarboner og CO. En av de viktigste utviklingene her er en helt ny metallsammensetning. Videre overtar et passivt DPF-filter (dieselpartikkelfilter)som ikke trenger aktiv regenerering ettersom motoren får en konstant strøm av frisk luft. Bruken av urea er økt noe for å redusere NOx, og det trengs ca. 1% AdBlue pr. gram NOx som skal behandles i SCR-enheten. Før eksosen slipper ut i det fri, passerer den en CUC (Clean-Up Catalyst) som fjerner eventuell rest-ammoniakk fra AdBlue. Dette er da hva FPT har valgt å kalle en HI-eSCR-løsning. Kunden får ifølge FPT et redusert drivstofforbruk ved at forbrenningen kan optimaliseres uten bruk av tilleggskjøling og eksosresirkulering. 

For alle Euro 6-motorene

Det nye SCR-systemet vil i første omgang bli tilgjengelig både i Tector og Cursor-motorseriene. Den sistnevnte serien vil også få en familieøkning med en 16-liters motor i løpet av 2014.

Forsiden nå