OMVISNING: Katrine S. Erstad fra Bane Nor og Torbjørn Tveit Bakkerud fra entreprenør Skanska Strabag JV sto for omvisningen på TBM-prosjektet gjennom Ulriken-fjellet. (Foto: Klaus Eriksen)
MASSENE KJØRES BORT: Hjullasteren venter på at en lastebil skal komme for å kjøre bort tunnelmassene som kommer ut i dagen på transportbånd. (Foto: klaus Eriksen)
KUN BUNNELEMENT: I motsetning til Follobanen der det legges full ring i tunnelløpet av betongsegmenter, legges det kun bunnelement i Ulriken-tunnelen. (Foto: Klaus Eriksen)
TOG: Dette toget tar gjester og personell inn og ut fra tunnelen. Man er nå ca. sju km inne i fjellet, og togturen tar et kvarter-tyve minutter hver vei. (Foto: Klaus Eriksen)
Katrine S. Erstad fra Bane Nor. (Foto: Klaus Eriksen)

Én km igjen av Ulriken

BERGEN (AT.no): På årets WTC-konferanse i Bergen, var det en rekke turer til Ulriken-tunnelen like ved konferansen i Grieghallen.

Ulriken er Norges første jernbanetunnel som drives med TBM. Drømmen var opprinnelig å få gjennomslag på Ulriken-tunnelen mens WTC-konferansen (World Tunnel Congress) ble arrangert i Bergen, men dette gikk ikke.

Da AT.no var med på en av turene til TBM-prosjektet, gjensto det ca. én km før Herrenknecht-beistet på 1800 tonn og diameter på 9,33 meter ventes å se dagen på Bergen-siden.

671 meter på én uke

For tiden er det meget god fart på tunneldrivingen som utføres av Skanska og Strabag i arbeidsfellesskap for byggherre Bane Nor. På beste måned så langt, har man klart 671 meter. Beste uke er på 168 meter og beste dag 37,5 meter.

I motsetning til Follobanen der det legges full ring i tunnelløpet av betongsegmenter, legges det kun bunnelement i Ulriken-tunnelen. Filmen under viser boring av sikringsbolter i Ulriken-tunnelen (saken fortsetter under videoen):

Tunnelen blir et løp nr. to gjennom Ulriken-fjellet, og det er ventet gjennomslag til høsten. Det har vært noen utfordringer med noen svakhetssoner, og derfor er prosjektet noe etter skjema. Men det er fremdeles en stund igjen til 2022 når hele prosjektet skal være gjennomført.

200 lass per dag

Etter TBM-delen (7 km med TBM og 800 meter konvensjonell sprengning for å komme inn i fjellet) er drevet, skal diverse installasjoner og etterarbeid utføres for å gjøre tunnelen klar til togtrafikk. Dette skal i hovedsak være ferdig i 2019. Når det nye tunnelløpet åpnes, vil det gamle tunnelløpet stenges for omfattende oppgradering. Begge løpene vil være åpne i 2022 om alt går som planlagt.

Massene fra TBM-drivingen tas ut i Arna der det også skal bygges ny togstasjon. Massene transporteres på lastebiler (ca. 200 turer pr. dag) til to deponier fire og åtte km fra anleggsplassen.

Forsiden nå