Bjarne I. Wist forteller at godsmengden har gått gradvis nedover.
Bjarne I. Wist forteller at godsmengden har gått gradvis nedover.

Kundene svikter godstogene

Billigere og bedre veitransport truer godstogene som har vanskeligheter med å overleve.

Som AT.no skrev i går legger CargoNet ned den daglige godsruten mellom Oslo og Malmö fra neste uke.

 Kundene svikter

 Mens kundene svikter godstogene sørover til Europa, har godstrafikken på veiene økt voldsomt det siste 10-året. Hundrevis av vogntog med tonnevis av gods ruller over grensa på Svinesund.

- Kombinasjonen bedre vei, lengre vogntog og billig utenlands arbeidskraft gjør det ikke veldig enkelt for jernbanen å konkurrere, sier informasjonsdirektør Bjarne I. Wist i CargoNet til NRK.

Utkonkurrert

 Ifølge Wist har langtransporten på E6 fullstendig utkonkurrert jernbanen, og hvor godsmengden har gått gradvis nedover.

- Dette er en tendens vi dessverre har sett de siste årene, men spesielt nå i 2012 har det vært veldig vanskelig å få tilfredsstillende belegg på denne strekningen. Togene har stort sett gått halvtomme, sier Wist som mener det er et paradoks at alle ønsker mer gods på bane.

 Ferdig utbygd

E6 er så godt som ferdig utbygd med firefelts motorvei mellom Oslo og Malmö, mens det kan gå mange år før jernbanen har tilsvarende dobbeltspor.

Forsiden nå