Nye Tana bru er i ferd med å reise seg. Tre tårnelementer er på plass, og med 39 meters høyde har nordtårnet «tatt igjen» dagens bru over Tanaelva. Tårnet skal strekke seg ytterligere opp til full høyde på 95 meter.
Nye Tana bru er i ferd med å reise seg. Tre tårnelementer er på plass, og med 39 meters høyde har nordtårnet «tatt igjen» dagens bru over Tanaelva. Tårnet skal strekke seg ytterligere opp til full høyde på 95 meter. (Foto: Frank Ingilæ)

Nye Tana bru har «tatt igjen» gamlebrua

Nye Tana bru er i ferd med å reise seg. Tre tårnelementer er på plass, og med 39 meters høyde har nordtårnet «tatt igjen» dagens bru over Tanaelva. I juni kommer flere stålelementer fra Polen, og i løpet av sommeren vil tårnet strekke seg ytterligere opp til full høyde på 95 meter.

Montering av tårn på E6 Nye Tana bru. Foto: Frank Ingilæ
Kran i arbeid med å få på plass tårnet. Foto: Frank Ingilæ

I første omgang er det imidlertid to store kraner som vil ruve mest i landskapet ved Tanaelva. Den store fagverkskrana skal etter hvert monteres opp til en høyde på 120 meter.

Full anleggsdrift

Anleggsdriften ved Tana bru har nå gått inn i sin mest intensive periode. Mellom 40 og 50 mann arbeider i området, og slik vil det være helt fram mot jul 2018.

Samtidig som tårnene er under bygging, blir de første elementene til selve brua sveiset sammen. Hvert element for brukassa er ca. 15 meter langt, og kommer i fem deler som blir satt sammen til en samlet brubredde på 15 meter.

I slutten av juli starter «monteringen» av selve brua. Det skjer ved at veielementene monteres sammen og skyves i retning mot elva i posisjon mellom de to tårnene. Denne delen av veibanen forankres i ballastkassen.

Stålkablene for oppheng av selve brua er under produksjon i Italia, og skal leveres i Tana i løpet av juli og august 2018. Etter hvert som elementene bygges ut over elva blir de festet med kabel til brutårnet. Til sammen skal det monteres 22 kabler.

Bru i rute

Parallelt med brubyggingen skal veien bygges om i begge endene av brua. I første omgang skal det bygges en ny rundkjøring på østsiden av elva (fiskestang-siden). Her er arbeidet med å grave ut i gang.

Nye Tana bru skal etter planen settes i trafikk på sensommeren 2019. Etter dette skal den gamle brua rives.

Det oppsto en forsinkelse i arbeidet etter at den polske stålprodusenten Vistal Gdynia s.a. sto i fare for å gå konkurs høsten 2017, men arbeidet er nå «i god gjenge» igjen under ledelse av altafirmaet HAK Entreprenør.

Forsiden nå