Lagleder er en tittel forsker Peer-Richard Neeb i NGU er glad i å benytte når han presenterer resultater fra institusjonens geologisk kartlegging. For noen dager siden gikk laglederen i pensjon. En ting er sikkert, bergindustrien vil savne sin nære medspiller gjennom mange år. På bildet gjør han seg klar til innlegg på byggeråstoffseminaret i Oslo 7. juni.
Lagleder er en tittel forsker Peer-Richard Neeb i NGU er glad i å benytte når han presenterer resultater fra institusjonens geologisk kartlegging. For noen dager siden gikk laglederen i pensjon. En ting er sikkert, bergindustrien vil savne sin nære medspiller gjennom mange år. På bildet gjør han seg klar til innlegg på byggeråstoffseminaret i Oslo 7. juni.

Nytt rekordår for bergindustrien

2011 ble et jubelår med nye rekorder for bergindustrien. 833 norske bedrifter omsatte for 12,4 milliarder kroner, og det er over halvannen milliard mer enn 2010-tallet på 10,8 milliarder. Hele 60% av produksjonen gikk til eksport fra en næring i vekst.

Den årlige rapporten fra NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) og Direktoratet for mineralforvaltning imøteses med spenning og byr alltid på interessant lesing. Takket være et grundig og systematisk registreringsarbeid gir rapporten et solid bilde av situasjonen og utviklingen. Det gjelder også årets rapport som med rekordtall dokumenterer at norske bergindustri er i vekst.

I det 50 sider store dokumentet, Mineralressurser i Norge 2011,kan harde fakta fortelle at 6039 årsverk var knyttet til i alt 833 bedrifter i bergindustrien. Til sammen ble det tatt ut mineraler på 1104 steder rundt om i landet.

Jern og pukk øker mest

I rapporten pekes det på at uttaket av jern og pukk er de to produktene som økte mest i 2011. Jern har hatt stor økning i etterspørselen både fra Europa og Kina, mens det i pukkindustrien er økt etterspørsel både nasjonalt og fra Europa forøvrig.

Totalt ble det produsert 13 tonn pukk og 2,7 tonn sand/grus per innbygger i 2011. Samlet ble den totale produksjonen på hele 77,1 mill. tonn fordelt med 13 mill. tonn sand/grus og 63,9 mill. tonn pukk. Inkludert i pukktallet er 1,4 mill. tonn levert offshore og eksport av 21,1 mill. tonn pukk og molostein. Produksjonsverdien levert fra produsent var 4,7 milliarder kroner, fordelt med vel 3,8 milliarder for pukk og 844 mill. for sand/grus.

Innenlands forbruk

Et viktig element i rapporten er oversikten over forbruk av sand/grus og pukk i Norge. Den viser at forbruket var på 56 mill. tonn i landet, fordelt med 13,1 mill. tonn sand/grus og 42,9 mill. tonn pukk inkl. 1,4 mill. tonn offshore.

Innenlands forbruk pr. person var på 11,5 tonn fordelt med 2,7 tonn sand/grus og 8,8 tonn pukk. Produksjonsverdien fra produsent over innenlands levering er på 3,7 milliarder.

I meldingen understrekes det at bergindustrien omfatter alle bedrifter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Disse mineralske råstoffene er en nødvendighet som inngår i vår hverdag. Samtidig er bergindustrien en distriktsnæring idet arbeidsplassene i stor grad er langs kysten.

- Hver sysselsatt i bergverksnæringen gir indirekte fire sysselsatte i infrastrukturen, altså et samlet tall på ca. 30.000 sysselsatte. Tar vi også med foredlingsinsdustrien er det totale antall sysselsatte på mellom 150.000 og 200.000, sier forsker Peer-Richard Neeb ved NGU.

Fordeling av produksjonen

Tabellmaterialet i rapporten viser at Rogaland beholder sin soleklare posisjon som stein og pukkfylke i landet. Med en omsetningsverdi på over en milliard kroner er Rogaland mer enn dobbelt så stor som Akershus på 2. plassen, mens Sogn og Fjordanene kommer på 3. plass. Det er pukkproduksjonen som gjør utslaget, mens Buskerud går foran når det gjelder grusproduksjonen.

En annen interessant tabell viser den historiske utviklingen over sand/grus og pukkproduksjonen i landet. Tabellen for årene 1989 til 2011 viser at pukkproduksjonen er blitt stadig viktigere i det store bildet, mens sand/grus er blitt redusert og nå har stabilisert seg på 12-13 mill. tonn.

Dette viser også med all tydelighet at ressurstilgangen er redusert og at det blir stadig viktig å beskytte de forekomstene vi har.

Forsiden nå