45-tonneren er den hittil største maskinen fra Bryne som i utgangspunktet er konstruert som bakgraver på belter.
45-tonneren er den hittil største maskinen fra Bryne som i utgangspunktet er konstruert som bakgraver på belter.

...og Brøyt var ikke død

Husker du saken om Brøyt i A&T nummer 3, 1989? Den er skrevet av Thor Hauff.

De som avskrev belte-Brøyt var noe forhastet i sine konklusjoner, for nå klemmer selskapet på Bryne til med en nyutviklet 45-tonners bakgraver-modell.

Betegnelsen er Brøyt X45TB, og prototypen går allerede på et motorveianlegg i England. Maskin nummer to skal til årets maskinutstillingsbegivenhet Bauma i München, men Anlegg&Transport har sett den før den skal skipes nedover.

Selv betegner Brynefolket maskinen slik:

- Den hittil største Brøyten som i utgangspunktet har vært bygd på belter og som bakgraver. Vi gleder oss til å gå ut med den, for maskinen vil sammen med Hymac'ene gi oss en total range beltegravere.

Brown Engineerings overtagelse av Brøyt har svingt omdreiningstakten på hjulene i bryneselskapet adskillige hakk opp. Nå mangler bare 20-tonneren på belter før man er tilbake i «good old days».

Den nye 45-tonneren er med kort stikke, (2,7 meter) beregnet for skuffer fra 2,2 m 3 til 2,5 m 3, mens stikke på 3,3 meter er tenkt for skuffer  fra 1,8 m 3 til 2,1 m 3. Skuffene er utstyrt med løftekrok for 15 tonn. Produsenten har valgt å satse på Volvo motor  - TD 100 G - som tar ut 261 hk ved 2100 o/min. På motorsiden er det for øvrig oppmykninger og valgfrihet på gang. Visse markeder foretrekker Caterpillar, mens Cummins er et aktuelt alternativ på andre.

Langt framme

På hydraulikksiden har karene på Bryne alltid ligget langt framme. Kunnskapene de har samlet gjennom utviklingen av frontlasterne kommer naturligvis også denne maskinen til nytte. Det benyttes to aksialstempelpumper for grave-/beltekrets og en aksialstempelpumpe for den lukkede svingkretsen. For kjøleviftemotoren er det egen tannhjulspumpe og i tillegg egen servokretspumpe.

På grave-/beltekretsen opereres det med et arbeidstrykk på 280 bar, mens svingkretsen har 300 bar. Maksimal oljestrøm er for grave-/beltekrets 2x313 liter/min, å svingkretsen 147 liter/min.

For å hindre unødig effektforbruk er det lagt inn nullslagsregulering av pumpene ved oppnådd maksimaltrykk. Styringen sørger for at pumpene står i nullstilling inntil en bevegelse styres ut. For å sikre beltemotorene mot overrus i utforbakke er det integrerte ventiler i hovedsystemet, noe Brøyt hevder er spesielt for dem.

Svingmotoren går over til å bli pumpe ved avslutningen av svingbevegelsen. Da vil den være med på å gi olje til andre bevegelser som er i gang samtidig.

Komponent-standardisering

Foruten å dra nytte av erfaringer fra hydraulikken på frontlasterne kan X45TB også profitere på mekaniske komponenter som sylindere, ventiler, bolter, hytte, pumper, tanker og mange andre detaljer.

Komponentene er i størst mulig grad hentet fra allerede eksisterende delenummer. Det ble for øvrig kjørt en ganske hard linje på komponentstandardisering, noe som på visse områder har resultert i overdimensjonering hos X45TB, opplyser karene på Bryne.

Renhold viktig

Understellet bygger på velkjente komponenter fra Intertrack og er designmessig likt det som brukes på X42 og X52 i belteversjoner.

Konstruksjonsmessig ser det ut til at enkelt renhold har vært en svært viktig rettesnor. Hoved-bjelken er skrå i overkant, uten kriker og kroker. Beltemotorene sitter beskyttet bak lokk, og det er ingen slanger eller rør som kan bli revet av.

Beltehastigheten er 2,7 km/t på lavserie og 4,5 km/t på høy. Graveutstyret er av monoblokk-konstruksjon. De som husker gamle X4, med sitt særegne 3-delte graveutstyr, vil ikke kjenne seg igjen overhodet. Både bom og stikke virker meget forseggjorte, kraftig dimensjonert og gjennomført med myke overganger og sveiseavslutninger. Automatsmøring er standard, og med beholder for en ukes (6 skift) kjøring.

Brøyt venter seg mye av denne maskinen og burde med Brown Gruppens ressurser i ryggen ha mulighet til å grave seg en skikkelig bit av markedskaka i denne størrelsen maskiner.

Stor aktivitet

En tur rundt i fabrikken på Bryne gir inntrykk av at det nå hersker stor optimisme. De vanskelige tidene med reduksjon av stab og lokalenes størrelse gjør at det virker trangt, men travelt. Det er mange år siden jeg ble imponert over den datastyrte rørbøyemaskinen og de meget effektive jiggene de den gang hadde, maskiner som for øvrig da ikke sto noe tilbake for det en kunne si ute i den store verden.

Det var hyggelig å se at alt utstyret er i bruk fremdeles og høre at produksjonskapasiteten var fullt utnyttet.

Et eksempel på selskapets nøkterne styring, er at den store skjæremaskinen er omprogrammert slik at det nå skjæres bare et lite antall av hver bit, mot før større serier. Slik unngås det at kvalifisert (påkostet) skrot blir liggende på lager.

Serviceskolen

Sett utenfra kan serviceskolen virke noe trist, men når man kommer inn og ser alt det audiovisuelle utstyret og hjelpemidlene, forstår man raskt at Brøyt-brukere kan få en skikkelig opplæring. Direktør Jan-Olov Nilsson betoner sterkt at her kan Brøyt-brukere få undervisning i hvordan de skal utnytte maskinene best mulig og derved et direkte bidrag til å spare penger så de oppnår et maksimalt driftsresultat. Skolen blir viktig i selskapets videre profilering.

La oss også nevne at tre aktuelle Hymac beltegravere er på plass på Bryne, nemlig modellene på 12, 14 og 18 tonn. De to minste har nå skråskiveregulerte aksialstempelpumper, og er på vesentlige punkter tilpasset skandinaviske forhold. Et 20-talls maskiner går i Sverige.

Vi skal heller ikke glemme at Brøyt har oppgradert X42 og X52, og at disse vil bety mye når Brown-gruppen går ut som totalleverandør.

 

Forsiden nå