Fylkesråd Kari-Anne Opsal vil ha en revurdering av transportstøtten.
Fylkesråd Kari-Anne Opsal vil ha en revurdering av transportstøtten.

Transportstøtte med bismak

Man spør seg om den regionale transportstøtten er urettferdig.

Nå vil fylkesråd Kari-Anne Opsal i Troms ha en gjennomgang av ordningen.

Alle de 27 bedriftene som søkte i hennes fylke ble i år tildelt totalt 12,6 millioner kroner i regional transportstøtte.

Transportstøtten varierte fra 6000 kroner til én million.

Rettferdig fordeling

Når fylkesråd Kari-Anne Opsal nå ser behovet for en revurdering av ordningen, så er det for å sikre en rettferdig fordeling.

- Transportstøtten gjelder for vareprodusenter og har som siktemål å redusere konkurransemessige ulemper som følge av lange transportavstander, vanskelige transportforhold og spredt bosetting, sier fylkesråden for plan- og næring i en pressemelding.

Maks én mill.

I Troms fylkeskommune kan hver enkelt bedrift maksimalt motta én million kroner i transportstøtte. I andre fylkeskommuner er støtten betydelig mindre.

Nordland hadde i 2012 ei ramme på 8,3 millioner kroner, mens Finnmark fylkeskommune ikke deler ut transportstøtte i det hele tatt.

Liten interesse

Av ni fylkeskommuner som kan benytte virkemiddelet transportstøtte, er det bare Troms, Nordland og de to Trøndelagsfylkene som benytter seg av tilbudet.

Ifølge fylkesråden går store deler av transportstøtten til store bedrifter. Hun ønsker derfor å få vurdert om virkningen av ordningen oppfyller intensjonene.

Forsiden nå