I juni signerte Vegard Ystenes fra Mesta og Asbjørn Stensrud fra Statens vegvesen ny kontrakt om drift av veiene i Gjøvik og Toten. Begge ser frem til et fortsatt godt samarbeid.
I juni signerte Vegard Ystenes fra Mesta og Asbjørn Stensrud fra Statens vegvesen ny kontrakt om drift av veiene i Gjøvik og Toten. Begge ser frem til et fortsatt godt samarbeid. (Foto: Statens vegvesen)

Vant driftsansvaret for Gjøvik og Toten


Mesta vant tilbudsrunden om driftskontrakten for Gjøvik og Toten, som omfatter riks- og fylkesveier i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommuner. Til sammen har de tre kommunene ca. 60.000 innbyggere.

Mesta har hatt driftskontrakten i forrige kontraktsperiode, og viderefører med dette arbeidet sitt. Den nye kontraktsperioden starter 1. september 2018 og varer til 2023. Kontraktssummen er på 194 millioner kroner.

- Mesta har gjort en god jobb i området i forrige periode, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med dem, sier Statens vegvesens prosjektleder for drift i Oppland, Mizanur Rahaman.

- Denne kontrakten vil følge våre nyeste drifts- og miljøstandarder der ett av målene våre er å redusere CO2-avtrykket. Blant annet skal Mesta øke bruken av elektriske kjøretøy og biodrivstoff når de utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Forsiden nå