Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker utenlandske anleggsaktører velkommen.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker utenlandske anleggsaktører velkommen.

Vegdirektøren stiller hardere krav

Terje Moe Gustavsen vil jobbe effektivt for bedre ressursutnyttelse.

Statens vegvesen brukte nærmere 40 milliarder kroner på sine virksomhetsområder i 2012, en økning på 45% fra 2005. Vegdirektøren understreket på et pressemøte torsdag at han vil stå på med nebb og klør for bedre utnyttelse av kroneressursene.

Skjønner Arnstad

På spørsmål fra AT.no om hvordan han tolker samferdselsminister Marit Arnstads utspill om at penger er ikke alt, svarte Moe Gustavsen:

- Vi spør oss hele tiden hva pengene går til, og hva vi har gjort. Jeg har også full forståelse for samferdselsministerens anmodning om bedre ressursbruk. Vi arbeider intens med å ha sikret oss kompetente folk i planleggingsarbeidet når pengene kommer. Forutsigbarhet og tillitt er to nøkkelord, understreket Moe Gustavsen.

Utenlandske aktører

Han poengterte også betydningen av smartere kontraktstrategier.

- Mindre kontrakter må tilpasses det norske anleggsmarkedet med mange små og noen store entreprenører. Større kontrakter lokker store, utenlandske entreprenører til Norge. En sterkt økende utenlandsk interesse for Norge er noe vi ønsker velkommen. Det bidrar til blant annet økt kompetanse. Forutsetningen er imidlertid at aktørene holder seg til regelverket, sa vegdirektøren.

14 av 22 kontrakter over 100 mill. kroner ifjor gikk til utenlandske aktører.

Uakseptabelt

Moe Gustavsen understreket at kampen mot anleggsulykker er en av de største utfordringene. Han viste til flere kontroller og strengere kontrakter som midler for å bekjempe ulykker.

De siste tre årene har det vært 13 dødsulykker på vei- og anleggsdrift i Norge. Hittil i år har to omkommet.

- Dette er rett og slett uakseptabelt, sier vegdirektøren. Han viser til at allerede i løpet av våren blir det tatt i bruk nye kontrakter med strengere HMS-krav.

Trafikk-utfordringer

Ifjor mistet 147 mennesker livet og 661 ble hardt skadd i veitrafikken. Vegdirektøren nærmer seg målet om å komme under 100 omkomne og under 400 hardt skadde innen 2024. - Her må det bygges flere midtrekkverk, men også trafikkopplæring, strengere håndheving av regler og sikrere biler skal bidra til nedgangen, sier Moe Gustavsen.

Forsiden nå