- Svært brukervennlig, sier boreoperatør Knut Hausken som nå styrer hele boreoperasjon med to spaker, både fra førerstolen og fra ”Slaven” (stolløs operatørplass) til høyre i bildet.
- Svært brukervennlig, sier boreoperatør Knut Hausken som nå styrer hele boreoperasjon med to spaker, både fra førerstolen og fra ”Slaven” (stolløs operatørplass) til høyre i bildet.

Verdenspremiere i Telemark

NCC Construction AS er først i verden med Atlas Copcos tunnelrigg Boomer XE3 med et nytt styresystem som forenkler boreoperatørens hverdag.

3-bomsriggen på 45 tonn er i drift på den nye jernbanestrekningen Farriseidet-Porsgrunn der NCC driver den lengste tunnelen (4,6 km) på den 22,5 km lange jernbanestrekningen.

RCS (Rig Control System) SPOR 5 er benevnelsen på det nye operatørsystemet som rent "fysisk" innebærer at operatøren nå styrer boreoperasjonene med bare to spaker mot tidligere tre.

Borespaken fjernet

Borespaken er fjernet og integrert i de to manøvreringsspakene. Boreoperasjonen er «flyttet» inn i høyre manøvreringsspak, mens funksjonen for stanghåndteringen er integrert i den venstre spaken.

Berøringsskjermer

Helt nytt er også dataskjermene som er av «touch-typen». Med et trykk (eller flere) på skjermen kan operatøren endre/lage nye boresekvenser (boremønstre) selv. Før var det tradisjonelt "stikker'n" som laget sekvensplanene for boreoperatøren.

Nytt er det også at skjermen viser langt mer boreinfo samlet på ett skjermbilde, slik at operatøren slipper å bla i flere menyer.

På "touch-skjermen" kan operatøren endre/lage nye boresekvenser med et fingertrykk. På skjermen fremkommer også langt flere data samlet i ett skjermbilde slik at operatøren slipper å bla i datamenyer.
På "touch-skjermen" kan operatøren endre/lage nye boresekvenser med et fingertrykk. På skjermen fremkommer også langt flere data samlet i ett skjermbilde slik at operatøren slipper å bla i datamenyer.

Sikkerhet

På arbeidsplattformen som kan heises ca. 20 m til vers, er det montert en "kollisjonssensor". Den vil forhindre at arbeidskorga "kolliderer" med bommen(e) når korga senkes til bomnivå.

Brukervennlig

NCC Construction tok i bruk den nye Atlas Copco-riggen på jernbaneprosjektet Farriseidet-Porsgrunn (se faktaramme) straks før sommerferien, og boreoperatør/bas Knut Hausken er godt fornøyd med det nye styresystemet.

- Systemet er svært brukervennlig. Nå sitter jeg med en styrespak i hver hånd og slipper å flytte hendene for å operere den tredje spaken som nå er fjernet. De nye touch-skjermene med all infoen som ligger i skjermbildet, gjør det også enkelt å endre boresekvenser, sier Knut Hausken fra sin førerstol. Om Hausken vil strekke på beina og kjøre tunnelriggen stående med like stor presisjon, er det uproblematisk: «Slaven» (den stolløse operatørplassen) er også utstyrt med nye styresystemet RCSPOR 5.  

Storberget-tunnelen

3-bomsriggen med boremaskinene COP 3038 har et dekningsområde på 16x13 m. På den 4,6 km lange Storberget-tunnelen hvor NCC Construction har den nye riggen i drift, er tunneltverrsnittet på 152 m2. 192 hull bores før hver salve på 1200 kg sprengstoff løsriver ca. 1700 lm3 stein.

Atlas Copco-riggen i arbeid på Storberget-tunnelen som blir ca. 4,6 km.
Atlas Copco-riggen i arbeid på Storberget-tunnelen som blir ca. 4,6 km. Foto: Bjørn Johansen, NCC Construction

Farriseidet-Porsgrunn

Ferdig:2018
Kostnad:6,1 mrd. kr
Lengde:22,5 km (dobbeltspor)
Tunnel:Totalt ca. 15 km
Lengste tunnel:4,68 km
Tunneluttak:Ca. 4 mill. lm 3

Fire hovedentrepriser:
Veidekke: 5,75 km
NCC:5,2 km
Skanska:9 km
Implenia Norge:4,5 km 

Forsiden nå