- Målet er å finne de mest effektive løsningene for gjennomføring av veiprosjekter som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadene, øke nytten og korte ned byggetiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
- Målet er å finne de mest effektive løsningene for gjennomføring av veiprosjekter som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadene, øke nytten og korte ned byggetiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vegvesenet skal jobbe med tidlig involvering i to prosjekter

Statens vegvesen skal jobbe videre med å se på hvordan man kan involvere entreprenører tidlig på E39 Hordfast og E6 Fauske – Mørsvikbotn.

Publisert

- Vi ønsker å få mest mulig ut av fellesskapets penger. Nye Veier har involvert entreprenører tidlig i sine utbyggingsprosesser, med stor suksess. Vi vil gi Statens vegvesen samme mulighet. Etter at Statens vegvesen har gått gjennom sine prosjekter, har vi nå bestemt at de skal få jobbe videre med to av prosjektene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I dag er det slik at Statens vegvesen ikke kan involvere en entreprenør til å bygge et veiprosjekt før prosjektet er godkjent av Stortinget. Stortingets behandling skjer dessuten først etter at reguleringsplanleggingen er ferdig og siste eksterne kvalitetssikring (KS2) er gjennomført.

Dagens modell gir dermed ikke Statens vegvesen mulighet til å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen, slik Nye Veier kan gjøre.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen om å forberede arbeid med tidlig involvering for prosjektene E39 Hordfast (Stord – Os) og E6 Fauske – Mørsvikbotn. Det betyr blant annet at det vil være mulig å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen eller i arbeidet med å optimalisere løsninger innenfor gjeldende planer.

- Målet er å finne de mest effektive løsningene for gjennomføring av veiprosjekter som kan bidra til å redusere utbyggingskostnadene, øke nytten og korte ned byggetiden. Vi skal dokumentere hvilke innsparinger vi oppnår. På den måten kan vi høste erfaringer og velge den beste løsningen for fremtiden, sier samferdselsministeren.