Denne skuffas manglende lastsikring førte til at sjåføren ble anmeldt.
Denne skuffas manglende lastsikring førte til at sjåføren ble anmeldt.

Vegvesenet og NLF: - Skuffa var ikke tilstrekkelig sikret

Det kom mange reaksjoner i kommentarfeltene da AT.no publiserte sak på at ei løs skuffe i en dumperkasse på lastebil fører til anmeldelse. Les fagpersonenes forklaringer på hvorfor en transport som på bildet ikke er lov.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Torsdag 5. oktober førte ei skuffe til at en lastebilsjåfør ble anmeldt av Statens vegvesen etter en tungbilkontroll på Åsen kontrollstasjon i Trøndelag. Det har vært mange reaksjoner på sosiale medier på dette etterkant av at AT.no skrev om hendesen.

Det kom nærmest et krav om at vi måtte følge opp problemstillingen for å klargjøre hva som gjelder av regler i slike tilfeller.

AT.no har derfor tatt kontakt med Statens vegvesen og Norges Lastebileier-Forbund for å få belyst denne problemstillingen generelt.

- Hovedregelen er, at under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at lastenheter kun minimalt kan endre posisjon i forhold til hverandre, mot vegger eller mot andre flater i kjøretøyet, og ikke kan flytte seg utenfor lasterommet eller lasteflaten, sier leder for fagseksjonen for Utekontroll, Roy Harald Holm.

- Vi etterstreber likebehandling under våre kontroller, men ingen saker er like og det gjøres alltid en vurdering av kontrollørene på stedet før man ender på en eventuell sanksjon mot fører eller transportselskap. Det ble også gjort i dette tilfellet. Selv om det ikke var noen fare for at skuffa skulle falle av under kjøring, var risikoen for bevegelse fremover veldig stor. Det var opp mot én meter til framvegg og det lå grus/stein på lasteplanet som minsket friksjonen (se det vedlagte bildet). Skuffa veide over tre tonn, og bevegelse/velt under kjøring eller nedbremsing ville kunne ført til trafikkfarlige situasjoner, sier han videre.

(Saken fortsetter under bildet)

Avstanden fra skuffa til framveggen.
Avstanden fra skuffa til framveggen.

AT.no har også snakket med senioringeniør Arne Larsen Island i kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen. Han har jobbet med lastsikringsproblematikk i mange år:

- Her gjorde kontrollørene helt rett, siden skuffa ikke er tilstrekkelig sikret bakover, forover eller til sidene. Dette står veldig klart i Forskrift om bruk av kjøretøy paragraf 3-3. I dette tilfellet, er det punktene 1, 2 og 4 som er aktuelle. Jeg oppfordrer de som frakter gods til å sette seg godt inn i både paragraf 3-2 og 3-3. European Best Practise Guideline for load securing gjelder viser veldig godt hvordan last skal sikres (finnes også på svensk), sier han.

Der står det blant annet at for en lastebil må lasten være sikret slik at lasten kun minimalt kan endre posisjon. Sikringen skal tåle 0,8 ganger godsets vekt i kjøreretningen og 0,5 ganger godsets vekt sideveis og mot kjøreretningen.

(Se utdrag fra forskriften nederst).

Også Dag Nordvik som er fagsjef teknikk i Norges Lastebileier-Forbund er enig i at det var mangelfull lastsikring (hans uttalelser kom før det ble klart at skuffa ikke lå inntil framveggen i kassa).

- Når det gjelder lastesikring er dette generelt forankret i Forskrift om bruk av kjøretøy §3-2 og 3-3. Nærmere spesifikt om hvordan lastesikring skal utføres, finnes i en mengde ulike veiledninger, men alle har utgangspunkt i European Best Practise Guideline for load securing, sier han til AT.no.

Det er også denne Statens vegvesen praktiserer ved kontroll.

- Når det gjelder dette spesielle tilfellet, er det klart at dette ikke er i henhold til regelverket. Bare punkt 1, §3-3 i Forskrift om bruk av kjøretøy beskriver dette tydelig, sier han (se nederst i saken).

- Skal en gravemaskinskuffe på tre tonn transporteres sikkert og lovlig i en dumperkasse, må den sikres med korrekt lastsikringsutstyr for inntil 0,8 ganger lastens vekt forover forutsatt at lasten er forstengt mot framvegg eller lignende, videre 0,5 ganger lastens vekt sideveis eller bakover. Hvilket ikke er tilfelle her.

- Utfordringen med slik transport, er at det sjelden eller aldri finnes surringsfester inne i dumperkassa. Den må derfor transporteres på annen måte, sier han videre, og avslutter med:

- Det har også være en del skriverier om lastsikring av løsmasse i tippbiler og krokbiler. Her er reglene av massen ikke skal bygge mer enn 45 grader over bakerste laveste punkt. Under dette, så er den innenfor reglene.

Forskrift om bruk av kjøretøy

§ 3-2.Plassering og sikring av gods

1. Gods skal være plassert slik at føreren har tilstrekkelig utsyn og ikke hindres i å manøvrere forsvarlig. Verken påbudt lys eller kjennemerker må være tildekket.

2. Godsets vekt skal være mest mulig jevnt fordelt på hjul på samme aksel og hensiktsmessig fordelt mellom akslene. Minst 20 % av kjøretøyets aktuelle totalvekt skal hvile på styrende hjul.

3. Gods skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller miljøet. Sikringen skal hindre at godset verken kan

a. virke forstyrrende på sikker kjøring

b. falle av kjøretøyet eller slepe på vegen,

c. virke forstyrrende for andre trafikanter, eller

d. ryke, støve, fremkalle unødig støy eller på annen måte være til sjenanse for omgivelsene.

Det samme gjelder kjetting, tau, presenning og annet festemiddel.

4. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke utenfor veg som er åpen for alminnelig ferdsel dersom kjøringen likevel er forsvarlig.

§ 3-3.Nærmere om sikring av gods

I tillegg til bestemmelsene i foregående paragraf gjelder følgende for motorvogn eller tilhenger, med unntak av transport av gods med motorsykkel, moped, beltekjøretøy eller innvendig i personbil.

1. Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at lastenheter kun minimalt kan endre posisjon i forhold til hverandre, mot vegger eller mot andre flater i kjøretøyet, og ikke kan flytte seg utenfor lasterommet eller lasteflaten.

2. Ved sikring av last på kjøretøy i kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4, traktor konstruert for hastighet over 30 km/t og tilhenger som trekkes av slik traktor og av motorredskap konstruert for hastighet over 30 km/t skal sikringen minst tåle følgende krefter:

a. I kjøreretningen: 0,8 ganger godsets vekt

b. Sideveis og mot kjøreretningen: 0,5 ganger godsets vekt

Sikringen skal også hindre at lasten kan helle eller velte.

Beregning av krefter skal utføres i henhold til siste versjon av EN 12195-1. Annen beregningsmetode kan godtas hvis det kan dokumenteres eller på annen måte godtgjøres at sikringen minst tåler de krefter som angis i tredje ledd.

3. Ved sikring av last på kjøretøy som ikke omfattes av nr. 2, skal sikringen minst tåle følgende krefter:

a. I kjøreretningen: 1,0 ganger godsets vekt

b. I kjøreretningen på tilhenger trukket av traktor eller motorredskap som er konstruert for fart ikke over 30 km/t: 0,5 ganger godsets vekt

c. Sideveis og mot kjøreretningen: 0,5 ganger godsets vekt

Sikringen skal også hindre at lasten kan helle eller velte.

4. Lastsikringsutstyr

a. Gods skal sikres ved låsing, blokkering, direkte surring, overfallssurring eller ved kombinasjon av disse metoder.

Andre metoder kan godtas hvis det det ved beregninger eller praktiske prøver kan sannsynliggjøres at den anvendte metode oppfyller kravene i nr. 3.

b. For kjøretøy som omtalt i nr. 2 skal lastsikringsutstyret minst tilfredsstille de relevante av følgende standarder:

EN 12640 Surringspunkter

EN 12642 Styrken til vognkassestruktur

EN 12195-2 Sikringsutstyr laget av kunstfiber

EN 12195-3 Surrekjettinger

EN 12195-4 Ståltausurring

ISO 1161, ISO 1496 ISO-container

EN 283 Vekselflak

EN 12641 Presenninger

EUMOS 40511 Stolper – støtter

EUMOS 40509 Transportemballasje

Siste versjon av standardene skal benyttes.

Lastsikringsutstyr som ikke oppfyller disse standardene kan godtas hvis det kan dokumenteres at det tåler de krefter som beskrives i nr. 3.

Powered by Labrador CMS