Fugene på E18 Varoddbrua er fra 1994 Statens vegvesen vil skifte dette på begge sider av E18 Varoddbrua høsten 2024.

Bytter fuger - det blir betydelig redusert framkommelighet

DÅRLIGE OMKJØRINGSMULIGHETER: Her finnes det ingen gode ømkjøringsmuligheter for tungtransport.

Publisert

Denne høsten skal Statens vegvesen skifte ut fuger på begge sider av Varoddbrua på E18 utenfor Kristiansand. Arbeidet vil medføre redusert framkommelighet under hele anleggsperioden, skriver Statens vegvesen.

Ingen alternativer

Arbeidsområdet strekker seg omtrent 1800 meter, fra E18 Haumyrheitunnelen til Varoddbrua. Det finnes ingen alternative omkjøringsmuligheter for tungtransport langs strekningen. Ei heller egnede omkjøringsmuligheter for vanlig personbiler. Dette skyldes svært høy ÅDT (45 000).

– Den beste løsningen vil være den som best mulig ivaretar sikkerheten for både myke og harde trafikanter. Det mener vi at vi har fått til gjennom denne løsningen, til tross for svært dårlige omkjøringsmuligheter, forteller byggeleder Mariann Gundersen i Statens vegvesen.

Spesialtransport bes ta kontakt

Trafikkavviklingen vil være spesielt utfordrende for spesialtransport og utrykningskjøretøy, grunnet redusert fartsgrense og to-veis trafikk. Spesialtransport oppfordres derfor til å ta kontakt med Statens vegvesen for å avklare løsninger allerede nå.

– Vi går ut med informasjon om dette arbeidet i en tidlig fase. Dette gjør vi for at spesialtransport i Kristiansand-området skal ha god tid til å melde fra til oss om sine behov, slik at vi tidlig kan finne konstruktive løsninger, understreker Gundersen.

Statens vegvesen vil komme tilbake med nærmere info om tidspunkt for oppstart og trafikkavvikling når arbeidet nærmer seg.

Powered by Labrador CMS