– For kortere og faste ruter er det en veldig god løsning

– Det gir derfor god mening å erstatte en av lastebilene som kjører fossilt, med en elektrisk variant, sier Michael Rasmussen, logistikkdirektør i Rockwool Nordics.

Døgnet rundt, 365 dager i året, transporteres det store mengder med Rockwool-isolasjon fra steinullfabrikken i Moss til lageret sju kilometer unna. I løpet av et år tilsvarer dette ca. 65.000 km og 100 tonn CO₂.

Rockwool får i løpet av uke 22 på plass en el-lastebil som skal stoppe dette årlige utslippet; en Volvo FM 6x2 Electric med en batterikapasitet på 540 kWh.

– Vi har lenge jobbet med grønn transport, men vi er fremdeles på et sted hvor vi enda ikke vet hva som blir den fremtidige transportløsningen. Derfor er det viktig for oss å samarbeide direkte med lastebilprodusenter som er i front på feltet, for å finne den mest optimale løsningen per i dag. Etter dialog med Volvo er vi nå klare for å teste ut en elektriske lastebil på strekningen mellom fabrikken i Moss og lageret på Vanem, sier Michael Rasmussen, logistikkdirektør i Rockwool Nordics.

– Optimal kjørerute for el-lastebil

Selv om elektrisk transport er en utbredt teknologi innen blant annet rutebusser og renovasjon, krever ofte byggebransjen store avstander og uforutsigbare ruter. Rasmussen mener el-teknologien har et stykke igjen av utviklingen, men at den nye el-lastebilen er en optimal løsning for skytteltrafikken imellom fabrikken og lageret i Moss.

– El-teknologien er enda ikke klar for å imøtekomme byggebransjens behov på alle områder, men for kortere og faste ruter er det en veldig god løsning. Det gir derfor god mening å erstatte en av lastebilene som kjører fossilt, med en elektrisk variant. Planen er også å skifte ut det siste kjøretøyet med en el-lastebil, sånn at denne transportetappen erstattes med 100 % fornybar strøm, sier Rasmussen.

I tillegg til å satse på elektrisk transport, har Rockwool det siste året kjørt på biogass mellom fabrikken i Moss og Oslo sentrum.

– Biogass er en veldig god løsning for tungtransport på lengre strekninger. Vi har ikke opplevd noen begrensninger eller utfordringer i løpet av det siste året, og per i dag er dette et meget godt alternativ som bidrar til betraktelig CO₂-reduksjon og utnyttelse av lokale avfallsressurser, forteller Rasmussen.

Tar hensyn til lokalbefolkningen

Det er ikke bare reduserte klimagassutslipp som motiverer Rockwool til å investere i elektrisk transport. Den nye el-lastebilen vil også bidra til mindre støy og lokalt utslipp i Moss.

– Ettersom både produksjon og lager er plassert i nærområdet til Moss, har vi et stort ønske om å ta så mye hensyn til lokalbefolkningen som mulig. Lastebilen kjører gjennom Moss sentrum døgnet rundt, hele året, og da det viktig å optimalisere der vi kan for å minimere vår påvirkning på nærmiljøet og naboene i området. Den nye elektriske lastebilen vil sørge for betraktelig mindre støy og vibrasjon, samt mindre forurensning av den lokale luftkvaliteten i byen, sier Rasmussen.

Satsingen på elektrisk transport går «hånd i hånd» med den omfattende elektrifiseringen av steinullfabrikken i Moss tilbake i 2021.

Powered by Labrador CMS