Thomas Tvetbråten er teknisk sjef hos Zeekit. Han skriver at de lager systemene sine slik at sjåføren bare skal starte og stoppe det og ikke bruke det underveis i kjøringen.
Thomas Tvetbråten er teknisk sjef hos Zeekit. Han skriver at de lager systemene sine slik at sjåføren bare skal starte og stoppe det og ikke bruke det underveis i kjøringen.

Ha hendene på rattet og blikket på veien!

– Vår filosofi har vært å ha så lite med sjåføren å gjøre som mulig, skriver Thomas Tvetbråten i dette innlegget.

KOMMENTAR: En undersøkelse fra januar 2023 gjennomført av Kantar på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind viser at 1 av 3 mener berøringsskjermer i bil gjør at de blir mer uoppmerksomme i trafikken. Ifølge Transportøkonomisk institutt skyldes over 40 prosent av alle trafikkuhell uoppmerksomhet.

Det er ikke bare privatbilister som har skjermer i bilen. Lastebilsjåfører må forholde seg til utstrakt bruk av apper på telefon og nettbrett som en del av jobben sin, som betyr økt bruk av skjerm i bil.

Undersøkelsen er basert på privatbilister, men det er ingen grunn til å tro at dette ikke er overførbart til de som opererer tunge kjøretøy, som for eksempel brøytebilsjåfører.

Brøytebilsjåfører har en tøff jobb, de skal ut i trafikken med stor bil og tungt utstyr når resten av oss helst holder oss hjemme. De er heller ikke omfattet av vanlige kjøre- og hviletidsbestemmelser. Det blir ofte mange lange harde dager for å holde veiene åpne fra Lindesnes til Nordkapp.

En brøytebil er utsatt for ulykker, og kan selv forårsake store skader. Det er store kraftige maskiner som opererer i krevende værforhold. Mye av kjøringen skjer ved redusert hastighet, og det fører ofte med seg farlig adferd fra andre trafikanter.

Summen av dette er at sjåførene gjør en jobb som innebærer risiko, mye mer risiko enn de fleste av oss må ta på jobb.

Hvis vi tar undersøkelsen fra Trygg Trafikk og analysene til spesialistene i TØI på alvor, må vi gjøre tiltak for å fjerne skjermer og holde arbeidsverktøyene så enkle og trygge som mulig.

Vi mener det burde få store konsekvenser for hvordan vi utvikler systemer for alle som driver med vinterdrift i Norge.

Alt av forstyrrelser må reduseres til et absolutt minimum.

Vi leverer teknologi som skal registrere, rapportere og analysere alt brøytebilene foretar seg på veien. Som teknologileverandør har vi også et ansvar for sikkerheten til sjåførene. Det er kanskje banalt, men vår filosofi har vært å ha så lite med sjåføren å gjøre som mulig.

Vi kunne supplert fører med skjermer som viser all verdens fancy info i sanntid, men vi har valgt å gå andre veien. Vi vil minimere det han ser av informasjon, og redusere arbeidsoppgavene så mye som mulig. Sjåføren skal gjøre to ting – starte tiltaket, og avslutte tiltaket. Til dette må han bruke en app på sin telefon eller nettbrett. Utover det så skal GPS-en som er fastmontert på bilen håndtere resten.

Utvikleren i oss syns det er litt vanskelig, vi kunne gjort utrolig mye kult med et nettbrett i en brøytebil. Men det gjør vi ikke. Skjermbruk i bil er en uting.

Vi sier som Norges lastebilforbund: hendene på rattet og blikket på veien.

Av
Thomas Tvetbråten
Teknisk sjef hos Zeekit som har spesialisert seg på flåtestyringssystemer, elektroniske kjørebøker og digitaliseringsverktøy for folk i felt.

Powered by Labrador CMS