ILLUSTRASJONSBILDE: Kontroll på Svinesund.

– Vi kan ikke kontrollere alle kjøretøy på alle veier til enhver tid

KOMMENTAR: - Hovedansvaret ligger på den enkelte bileier og sjåfør.

KOMMENTAR: Den siste ukes snøvær på Sør- og Østlandet førte til flere helt eller delvis stengte veier som følge av vogntog som ikke kom seg verken fram eller tilbake. Utenlandske vogntog får spesielt stor oppmerksomhet.

Kortversjonen

  • Kontroll av alle vogntog ved grensen vil kreve flere ressurser og skape store forsinkelser
  • Trafikken av tungbiler inn i landet er økende
  • Kravene til dekk har blitt skjerpet, og antallet kontrollører har økt
  • Hovedansvaret for sikkerhet ligger på den enkelte bileier og sjåfør

Hvorfor blir ikke alle stoppet på grensa?

Som leder for Utekontroll i Statens vegvesen blir jeg ofte konfrontert med spørsmålet: Hvorfor blir ikke disse bilene stoppet på grensa? Hvordan kan dere la de få kjøre så langt inn i landet med dekk som ikke egner seg? 

Jeg forstår godt at spørsmålet stilles. Det korte svaret er at vi ikke kan stoppe alle på grensa med de ressursene vi har til rådighet i dag. Skal vi gjøre det, må vi mangedoble antallet kontrollører og gjøre kontrollplassene våre vesentlig større enn de er i dag. Vi må også godta lange køer på grensa, sannsynligvis døgnet rundt. Det vil føre til store forsinkelser av både gods- og persontrafikk.

DIREKTØR: Kjetil Wigdel er avdelingsdirektør for utekontrollavdelingen i Trafikant- og kjøretøydivisjonen i Statens vegvesen.

Vil føre til kø og forsinkelser

Hver dag kommer det i gjennomsnitt 2000 tungbiler inn i landet over de mest trafikkerte grenseovergangene Svinesund, Ørje og Magnormoen. Og trafikken er økende. Bare det å kontrollere alle dekkene på disse bilene og å sjekke at alle har med seg riktig antall kjettinger er en enorm oppgave. 

Vi må i tillegg håndtere alle de som har for dårlige bremser, overlast, dårlig lastsikring, de som jukser med kjøre- og hviletid og alle andre feil og mangler. Når vi legger til at det til sammen er nærmere 80 bilveier inn i Norge, blir oppgaven enda mer omfattende.

De gangene vi har gjennomført kontroll av samtlige tungbiler på de mest trafikkerte grenseovergangene, har det ikke tatt lange tiden før trafikken har stått bom stille på E6 og E18. Ved siden av store forsinkelser vil slike køer føre til et større press på omkjøringsveier og de mindre grenseovergangene. Det er ikke noe vi ønsker.

Har økt antallet kontrollører

Vogntog med toaksla trekkvogner blir ofte pekt på som en versting på vinterføre. Det er helt riktig at disse kjøretøyene kan få større utfordringer på glatt føre enn trekkvogner med tre akslinger. Men det er ikke ulovlig å kjøre trekkvogner med to akslinger på norske veier. 

Vi kan holde disse kjøretøyene igjen ved ekstreme værforhold, men så lenge de har dekkutrustning som er innenfor kravene må vi i de aller fleste tilfellene slippe de ut på veien igjen etter en kort kontroll. Slik er dagens regelverk.

Vi har økt antallet kontrollører de senere årene. Kravene til dekk har også blitt skjerpet inn. Dette har hjulpet en god del på situasjonen, men likevel opplever vi ulykker og stengte veier som følge av dårlig utrusta vogntog. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av teknologiske løsninger som vil forbedre kontrollene våre. Det hjelper oss – og vil hjelpe oss enda mer i årene som kommer.

Vil fortsette å gjøre det vi kan

Flere og bedre kontroller på våre kontrollplasser betyr likevel ikke at problemene med vogntog på norske vinterveier vil forsvinne. Sjåførkompetanse og erfaring med vinterføre kan vi ikke kontrollere. Her har transportbransjen og deres kunder også et ansvar gjennom å sørge for at de som får i oppdrag å kjøre tungbil i Norge om vinteren, har den kompetansen og de kjøretøyene som kreves for at alle skal komme trygt fram langs veiene våre.

Hovedansvaret ligger på den enkelte bileier og sjåfør. Alle som skal ut på norske veier må sørge for å være rustet for gjeldende føre på veien. Enten man kjører vogntog, buss, varebil eller personbil. Dette er nedfelt i veitrafikkloven. Og heldigvis er det slik at de aller fleste kjøretøy som går på norske veier er i god stand og har dekk og kjettinger som oppfyller kravene i lovverket – norske som utenlandske.

Vi vil fortsette å gjøre det vi kan for å luke ut de som ikke bør ferdes på veiene våre, men vi kan ikke kontrollere alle trafikanter, på alle veier, til enhver tid.

Av
Av Kjetil Wigdel
Avdelingsdirektør for utekontrollavdelingen i SVV

Powered by Labrador CMS