STØTTE: Litra er blant bedriftene som får støtte av Enova.

23 prosjekter får Enova-støtte til bedriftsladere for lastebiler

Se hvem som får støtte.

Publisert Sist oppdatert

23 prosjekter får i alt 39,1 millioner kroner i Enovastøtte for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Dette er tredje runde med konkurranse for dette støtteprogrammet. Ladestasjonene skal være ferdig utbygd og i drift i løpet av våren 2025.

– Enova støtter dem som går foran og det er svært gledelig å se interessen for bedriftslading for tyngre kjøretøy. Utslippene fra tungtransporten må ned og dette viser at markedet tar omstillingen til nullutslipp på alvor, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Ønsker flere tunge elektriske kjøretøy 

Formålet med støtteprogrammet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Satsingen skal legge til rette for varige markedsendringer gjennom tidsavgrenset støtte til utbygging av dedikert ladeinfrastruktur. 

Kart over hvilke bedrifter som får støtte fra Enova til tungbilladestasjoner.

Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet. Det gjenstår fortsatt en søknadsfrist i 2023 og planlagt varighet på programmet er inntil 2 år. 

116 nye ladepunkter

Støtteprogrammet er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW pr. støttekrone, får støtte av Enova. 

I denne søknadsrunden kom det inn sterke søknader og det var konkurranse om midlene. Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2100 kr/kW eller bedre, ble innvilget støtte. Totalt utgjorde dette 23 prosjekter med 116 ladepunkter. 

Som kartet viser fikk disse støtte:

AF Gruppen Norge, Asko Vestfold og Telemark, Litra Termo, Malvik Vask og Terminal, Bring Cargo Svalbard, Posten Norge, Ranovasjonen, Boreal Bane, Stangeland Maskin, Coop Norge, Avinor, Surnadal Transport, Tungbil Lading og Akershus Infrastruktur.

Powered by Labrador CMS