Sjakting langs fylkesvei (riksvei) 171 i forbindelse med arkeologiske utgravinger som ble utført (i 2008) under reguleringen av gang- og sykkelveien. Foto: Akershus fylkeskommune
Sjakting langs fylkesvei (riksvei) 171 i forbindelse med arkeologiske utgravinger som ble utført (i 2008) under reguleringen av gang- og sykkelveien. Foto: Akershus fylkeskommune

Kamp om gangveibygging

Ti kom med tilbud.

Publisert

Mange er med i kampen om å bygge gang og sykkelvei langs fylkesvei 171 mellom Sørumsand og Monsrudveien i Akershus. Statens vegvesen fikk tilbud fra ti entreprenører. Tilbudene skal gjennomgås før kontrakt inngås.

Statens vegvesen fikk følgende ti tilbud på å bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 171 på den 1,4 km lange strekningen mellom Sørumsand og Monsrudveien:

 • Trasé, 26.991.245,50 kroner.
 • Carl C. Fon, 29.852.828,50 kroner.
 • Øynebråten, 24.735.225 kroner.
 • Mesta, 29.241.467, 32 kroner.
 • Gjermundshaug Anlegg, 34.934.142 kroner.
 • Marthinsen & Duvholt, 29.381.216 kroner.
 • Huser Entreprenør, 25.133.755,69 kroner.
 • Askim Entreprenør, 29.055.361 kroner.
 • Isachsen, 24.777.444,25 kroner.
 • Åge Haverstad, 26.031.541 kroner.

Vegvesenet gjennomgår tilbudene

Statens vegvesen kontrollregner nå prisene som er oppgitt og gjennomgår annen dokumentasjon i tilbudene. Etter dette vil Statens vegvesen inngå kontrakt med valgt entreprenør og arbeidene med å bygge gang- og sykkelvei kan starte.

<div class="img-container pull-right picture"><div class="picture-caption"><p>En av kokegropene fra jernalderen (sett i profil) som ble funnet ved Monsrudveien. <span style="color: #c5c5c5; font-size: 1.4rem;">Bilde: Akershus fylkeskommune</span></p></div></div>

En av kokegropene fra jernalderen (sett i profil) som ble funnet ved Monsrudveien. Bilde: Akershus fylkeskommune

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

 • bygge gang- og sykkelvei på den ca. 1,4 km lange strekningen langs fylkesvei 171 mellom Sørumsand og Monsrudveien.
 • sette opp veilys på hele strekningen mellom Sørumsand og Monsrudveien.
 • bygge noen støttemurer.

Akershus fylkeskommune

Byggingen av gang- og sykkelveien langs fylkesvei 171 gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune.

Anleggsarbeidene skal etter planen ferdigstilles i løpet av august 2019.

Arkeologiske funn

I september 2008 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser langs det som da var riksvei 171 mellom Monsrud og Sørumsand. Bakgrunn for registreringen var reguleringen av gang- og sykkelveien.

I løpet av registreringen i 2008 ble det funnet en lokalitet bestående av til sammen tre kokegroper og en nedgraving. Lokaliteten ble funnet ved «maskinell sjakting» i dyrket mark. Funnene er C14 datert til eldre jernalder, fra overgangen førromersk jernalder-romertid til overgangen romersk jernalder-folkevandringstid (50 f. Kr. - 410 e. Kr.).

Se hele den arkeologiske rapporten nederst i denne artikkelen hos Akershus fylkeskommune.