Nå slipper de lange kjøretøyene gjennom Oslofjordtunnelen i rushen, men det gjør ikke de tyngste.
Nå slipper de lange kjøretøyene gjennom Oslofjordtunnelen i rushen, men det gjør ikke de tyngste.

Fra lengde- til vektbegrensing

Fra og med onsdag 11. oktober er det ikke noe eget lengdekrav i Oslofjordtunnelen i rushen. Nå er det vektbegrensing som gjelder.

Publisert Sist oppdatert

Forbudet for lange kjøretøy i Oslofjordtunnelen er endret. Fra og med onsdag 11. oktober kl. 7.00 ble det innført vektbegrensning på 32 tonn i rushtiden på hverdager, i tidsrommene kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

Forbudet for kjøretøy over 12 meter opphørte da vektbegrensningen ble innført.

- Flere kan kjøre i tunnelen

Statens vegvesen har vurdert trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i tunnelen fortløpende siden lastebilbrannen 5. mai 2017. Vegvesenet har også hatt tett dialog med transportnæringen om situasjonen:

 - Slik situasjonen er nå, kan vi imøtekomme ønsket fra transportnæringen om at flere kjøretøy, deriblant busser, kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen i rushtiden, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

- Endringen vil også gjøre trafikkavviklingen i Follo-området litt enklere mens rehabiliteringen av Nordbytunnelen pågår, sier Karbø

Vektkontroll

På lik linje med at Statens vegvesen har gjennomført kontroller knyttet til lengde, skal det gjennomføres vektkontroller med mobile vekter ved tunnelen. Overtredelse vil medføre gebyr, lover Statens vegvesen.

Forbudet for kjøretøy over 12 meter ble innført 29. mai, som følge av brannen 5. mai i år.